Argumentatie

Leer deze 7 drogredenen herkennen

nieuws - 21-02-2017

DrogredenenArgumentatie is in een opiniestuk of debat van groot belang. Maar niet altijd kloppen de argumenten van schrijvers: soms maken ze zich schuldig aan een drogreden. Er bestaan veel verschillende soorten drogredenen, maar ze hebben als overeenkomst dat er iets misgaat in de argumentatie waardoor het argument in feite niet geldig is. Dit artikel praat je bij over 7 veelvoorkomende drogredenen.

Argumentkwaliteit loont

‘Het verlof van zware misdadigers moet worden geschrapt’. ‘Invoering van de kilometerheffing is wenselijk’. ‘Bijvoederen in de Oostvaardersplassen is verstandig’. Vrijwel dagelijks worden we geconfronteerd met standpunten die gaan over wat we zouden moeten doen of laten, over wat wenselijk is of onwenselijk, een goed idee of een minder goed idee, verstandig of minder verstandig. Soms blijft het bij een ontmoeting met standpunten, maar een redelijke kans bestaat dat we ook met argumenten te maken krijgen die bedoeld zijn om deze standpunten aannemelijk(er) te maken.