Brankbrochures

Bankbrochures schrijven: een praktisch tekstevaluatiemodel

bankafschriften tekstevaluatiemodelInformatie over bankzaken is vaak ingewikkeld en abstract, maar moet wel voor iedereen toegankelijk zijn. Het doel van een bankbrochure is dan ook tweeledig: de bank wil informatie verstrekken over producten en diensten, maar tegelijkertijd de klant overtuigen om daarvan gebruik te gaan maken. Dit zorgt voor lastige keuzes in het tekstontwerp. Uit onderzoek blijkt dat de kwaliteit van bankbrochures niet optimaal is (2009, Pander Maat, De Boer en Timmermans). Om de tekstkwaliteit te kunnen verbeteren, schrijft Martine van Huffelen, is een evaluatiemodel ontwikkeld: het EBB-model.

Door Martine van Huffelen.