Customer Media

Wat betekenen digitale magazines voor tekstprofessionals?

Voor schrijvende journalisten verandert er niet zo veel

De lancering van de iPad lijkt het digitale magazine een boost te geven. Wat betekent dat eigenlijk voor journalisten en andere tekstprofessionals? Moeten zij anders gaan werken, anders denken? Anders schrijven misschien? In een serie van drie artikelen verkennen we dit terrein.

Customer Media

nieuws - 01-09-2011

Het effect van customer media zit vooral in de duur van en de intensiteit waarmee iemand bezig is geweest met het medium. Als dat lang genoeg is, dan ontstaat er ‘bemindheid’ en 'loyaliteit', hetgeen leidt tot een goede Return on Investment. Met de opkomst van digitale customer magazines zijn de resultaten nog meetbaarder omdat de aangeklikte links te herleiden zijn.

Bron: Het Salon