Dummytekst

Dummy-tekst

The quick brown fox… …jumps over the lazy dog

Deze tekst – de kortste tekst waarin alle letters van het alfabet voorkomen - kan Word snel en automatisch voor je maken wanneer je dummytekst nodig hebt.
Typ in je Word-document: =rand(4,7) en druk op Enter. Word maakt nu automatisch een aantal regels van ‘The quick brown fox…’. De twee cijfers tussen haakjes bepalen het aantal alinea's (het getal vóór de komma), en het aantal regels van die alinea (het getal na de komma); in dit geval dus vier alinea’s van zeven regels.