Eric Tiggeler

De puntkomma is een geschenk

nieuws - 17-10-2011

De puntkomma is volgens Tekstbladmedewerker Eric Tiggeler een mooi en exclusief leesteken; eentje om een heel enkele keer in te zetten. In een artikel in Tekstblad legt hij haarfijn uit waarom. De puntkomma lijkt vooral geschikt voor teksten met een lange adem: rapporten, nota’s, betogende artikelen. Behoefte aan subtiele samenhang in je tekst? De puntkomma geeft aan dat twee zinnen iets met elkaar te maken hebben, maar is veel subtieler dan een komma en een bijzin.