Fred Bronner

Afscheidscollege Fred Bronner

nieuws - 29-11-2011

Op donderdag 1 december houdt Prof. Dr. Fred Bronner de rede “Postillon d’amour tussen wetenschap en praktijk” om afscheid te nemen als hoogleraar Persuasieve Communicatie.

Fred Bronner studeerde Politicologie aan de UvA. Na zijn studie ging hij werken in de praktijk van het marktonderzoek, Veldkamp/Marktonderzoek, waar hij zich vooral bezig hield met media- en voorlichtingsonderzoek. In 1978 promoveerde hij bij prof. dr. R. Mokken op een proefschrift over beslisgedrag van mensen.