Overheid

Gouden Veer 2011

nieuws - 22-06-2011

De jaarlijkse Schrijfwedstrijd voor de Best Schrijvende Ambtenaar van Nederland 2011 is weer geopend. Tot uiterlijk 3 oktober kunnen ambtenaren, daartoe gemotiveerd en gestimuleerd door hun diensten, teksten inzenden die zij namens een overheidsinstelling eigenhandig zo goed mogelijk hebben toegeschreven op een of meer externe doelgroepen. De teksten mogen op papier of digitaal zijn verspreid. Het mogen brieven aan burgers zijn, reacties op klachten, burgerjaarverslagen, formulieren met toelichtingen, beleidsnota’s, mededelingen over procedures en projecten, etc.

Advies: overheid moet terughoudend communiceren

nieuws - 22-06-2011

De overheid moet in principe niet actief communiceren met burgers over onderwerpen als overlast, verloedering en radicalisering. Als dat al gebeurt, moet het worden overgelaten aan de plaatselijke professionals.

Communicatieplein.nl is gestopt

nieuws - 19-06-2011

De Rijksoverheid heeft ervoor gekozen haar in- en externe webcommunicatie te bundelen via Rijksoverheid.nl en Rijksportaal, het rijksbrede intranet. Daarnaast heeft de Rijksoverheid te maken met een flinke krimp in capaciteit. Voor Communicatieplein.nl hebben beide ontwikkelingen gevolgen. De website Communicatieplein.nl is per 1 januari 2011 opgehouden te bestaan als aparte website.

Lees verder

Tags:

Gevoel voor draagvlak

Om technologie te kunnen toepassen is draagvlak onder de bevolking nodig. Maar tussen theorie en praktijk gaapt vaak een groot gat. De dialoog met risicoallergische burgers vraagt vooral om een combinatie van argumenten, empathie en daadkracht.

Drie letters met eindeloos veel betekenissen

Voor een klein land, zit België ingewikkeld in elkaar. Veel Belgen kennen zelf hun staatsstructuren niet precies. Aan passanten valt onmiddellijk de tweetaligheid van het land op. In de geschiedenisles gaat het wellicht over de taalstrijd tussen de Vlamingen en de Walen, of, politiek meer correct, de Nederlandstaligen en de Franstaligen. De Nederlandstaligen wonen in Vlaanderen - bekend van de kust, grootste stad is Antwerpen; de Franstaligen wonen in Wallonië - bekend van de Ardennen, grootste stad is Luik. En Brussel?

‘U liegt’ versus ‘ik begrijp uw standpunt, maar…’

De lijsttrekkersdebatten in de aanloop van de Tweede Kamerverkiezingen 2010 zorgden voor veel commentaar. Al na het eerste debat ontstond het beeld dat Cohen zijn mannetje niet goed wist te staan tegenover zijn opponenten Rutte en Wilders. Een beeld dat na de volgende debatten nauwelijks is bijgesteld. Was het gebrek aan ervaring of ging het om verschillende debatstijlen? En in hoeverre spelen beleefdheidsfenomenen een rol?