STIC

STIC wordt vakafdeling van KIVI NIRIA

nieuws - 13-06-2012

Op 7 juni is in Bunnik tijdens een Buitengewone Ledenvergadering van STIC - Specialisten in Technische Informatie en Communicatie - besloten de vereniging op te heffen. STIC werd 51 jaar geleden opgericht als vakvereniging voor technisch schrijvers. De vereniging zal opgaan in een nog op te richten vakafdeling van KIVI NIRIA, onder -wederom- de naam Specialisten in Technische Informatie en Communicatie. KIVI NIRIA is de beroepsvereniging van ingenieurs en techniekstudenten en telt momenteel 23.000 leden

KIVI NIRIA en STIC: een nieuwe vakafdeling?

nieuws - 27-03-2012

Het interimbestuur van STIC (Specialisten in Technische Informatie en Communicatie) heeft de leden van de vereniging voorgesteld STIC voort te zetten als vakafdeling van KIVI NIRIA, de beroepsvereniging van ingenieurs en techniekstudenten.
KIVI NIRIA telt momenteel 23.000 leden. STIC zal zichzelf dan opheffen als zelfstandige vereniging.