Taalkunde

Werkt humor in advertenties? Hoe .....?

nieuws - 04-11-2013

Studies in TaalbeheersingZijn Pauw & Witteman partijdig? Hoe kun je fietsers in Amsterdam voor rood laten stoppen? Zeggen plaatjes echt meer dan woorden? Hoe vermom je een drogreden?

Geert Buelens lid van Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letterkunde

nieuws - 02-03-2012

Prof. dr. Geert Buelens, hoogleraar Moderne Nederlandse letterkunde en columnist, is verkozen tot lid van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letterkunde (KANTL) in Vlaanderen. Hij volgt Jean Weisgerber op, die in 2011 erelid werd.

KANTL richt zich op het bevorderen van de Vlaamse cultuur en literatuur, en het onderzoek naar de Nederlandse taal, cultuur en literatuur.  Meer lezen.

Taalbeheersingscongres VIOT

nieuws - 19-12-2011

Van 21 t/m 23 december komen in Leiden taalbeheersers bijeen voor het congres van de VIOT, de Vereniging voor Interuniversitair Overleg Taalbeheersing. Het thema is dit jaar Taalgebruik & Diversiteit: het taalbeheersingsonderzoek waarin de samenhang tussen begrijpelijkheid of aanvaardbaarheid van taalgebruik en diversiteit centraal staat.

Naast de vele parallelsessies zijn er drie plenaire sprekers:

Nieuwe Engelse woorden

Veel nieuwe Engelse woorden ontstaan vanuit het niets (gadget, blimp, jaw, big, ....) andere hebben een logische ontstaansgrond en duidelijke etymologie. Een mooie uitleg van het ontstaan van nieuwe Engelse woorden: leenwoorden, door voorvoegsels, achtervoegsels, nieuwe samenstellingen, eponiemen, betekenisverandering.

Taalonderzoek met smartphone

nieuws - 06-12-2011

Taalonderzoekers kunnen via hun smartphone bijna tien keer zo snel gegevens verzamelen als in het laboratorium. Psycholinguïsten verzamelden op deze manier de afgelopen vier maanden evenveel gegevens als ze voorheen in drie jaar deden.