Technische Communicatie

Van Technische naar Professionele Communicatie

Leerstoel van Technische naar Professionele Communicatie: Twente blijft praktisch

Door Felix van de Laar en Rita Stiekema

Aan de Universiteit Twente (UT) vindt een wisseling van de wacht plaats. Hoogleraar Technische Communicatie Michaël Steehouder maakte na tien jaar plaats voor hoogleraar Professionele Communicatie Menno de Jong. Steehouder gaat met pensioen, naM. Steehouderdat hij bijna 35 jaar aan de UT verbonden is geweest. Hij heeft een indrukwekkend CV opgebouwd. Zo was hij (hoofd)redacteur van Communicatief en stond hij aan de wieg van Tekstblad; hij was voorzitter van de stic, bestuurslid van de IEEE Professional Communication Society, en lid van de redactie van ieee Transactions on Technical Communication. Hij was (mede-)auteur van Leren communiceren, Professioneel communiceren, Formulierenwijzer, Handleidingenwijzer en het Handboek Technische Communicatie.

STIC wordt vakafdeling van KIVI NIRIA

nieuws - 13-06-2012

Op 7 juni is in Bunnik tijdens een Buitengewone Ledenvergadering van STIC - Specialisten in Technische Informatie en Communicatie - besloten de vereniging op te heffen. STIC werd 51 jaar geleden opgericht als vakvereniging voor technisch schrijvers. De vereniging zal opgaan in een nog op te richten vakafdeling van KIVI NIRIA, onder -wederom- de naam Specialisten in Technische Informatie en Communicatie. KIVI NIRIA is de beroepsvereniging van ingenieurs en techniekstudenten en telt momenteel 23.000 leden

KIVI NIRIA en STIC: een nieuwe vakafdeling?

nieuws - 27-03-2012

Het interimbestuur van STIC (Specialisten in Technische Informatie en Communicatie) heeft de leden van de vereniging voorgesteld STIC voort te zetten als vakafdeling van KIVI NIRIA, de beroepsvereniging van ingenieurs en techniekstudenten.
KIVI NIRIA telt momenteel 23.000 leden. STIC zal zichzelf dan opheffen als zelfstandige vereniging.

Technische Communicatie: waar zit de kennis?

nieuws - 10-01-2012

MindTouch heeft een overzicht gepubliceerd van de 'meest invloedrijke Technisch Communicatiespecialisten' op het web. De sleutelwoorden voor de ranking waren 'Techcomm' en 'Content Strategy'. Met name blogposts, aantal tweets en volgers op Twitter, Klout, Google Pagerank en Technorati Authority hebben meegewogen.

Hulpmiddelen voor nieuwe media

Een heel uitgebreid overzicht van tools, tutorials en bronnen om goed met nieuwe media om te kunnen gaan: The New Media Toolkit van het Renaissance Journalism Center. Instructies en uitleg in tekst, film en beeld , zowel voor beginners als voor gevorderde contentaanbieders.

Meewerken aan nieuwe Europese norm gebruikersdocumentatie

nieuws - 08-12-2011

De NEN roept technisch communicatiespecialisten op om mee te doen aan het opstellen van een nieuwe Europese norm voor gebruikersdocumentatie. De Nederlandse standaard NEN 5509 ‘Gebruikershandleidingen: Inhoud, structuur, formulering en presentatie’ is in 1998 gepubliceerd. Deze standaard bevat de eisen voor de informatie, de structuur, de formulering en de presentatie van gebuikersdocumentatie. Inmiddels is er ook een internationale standaard (IEC 62079:200).

De juiste vragen leren stellen

Technisch schrijven is soms technisch spreken, maar technisch schrijvers zijn daar vaak niet goed in.
Elizabeth Frick geeft adviezen over het stellen van die juiste vragen: welke vragen, hoe ze strategisch te formuleren, hoe te zorgen dat je de antwoorden krijgt die je wilt hebben. Natuurlijk ook nuttig voor andere tekstschrijvers.

En je kunt een leer-vragen-spel spelen op http://www.20q.net/ : vragen leren stellen die zich steeds verder toespitsen.

Tekst structureren in samenhangende topics

Om een op topics gebaseerde tekst te maken, moet je een document converteren naar die topics. Eerst moet je de aard van de topics (de structuurelementen) vastellen, bijvoorbeeld concepten, taken, wiki-artikelen, instructies, referentiemateriaal etc. Kai Weber legt op zijn blog duidelijk en kort uit hoe je te werk kunt gaan.

Onvolledige gebruiksaanwijzing: recall kinderfietsje

nieuws - 31-07-2011

Een gebruiksaanwijzing die je verkeerd zou kunnen interpreteren, heeft geleid tot het terugroepen van loopfietsjes die bij Albert Heijn te koop zijn geweest, zo blijkt uit een recall-advertentie van Van der Meulen BV in de landelijke dagbladen van 27 juli. Kennelijk kon je op basis van de gebruiksaanwijzing de stuurstang verkeerd monteren. De kopers krijgen hun geld terug.

Het bericht verwijst naar de fietsjeswebsite  waar je ook een uitgebreide (video-)handleiding voor de montage vindt.

Gevoel voor draagvlak

Om technologie te kunnen toepassen is draagvlak onder de bevolking nodig. Maar tussen theorie en praktijk gaapt vaak een groot gat. De dialoog met risicoallergische burgers vraagt vooral om een combinatie van argumenten, empathie en daadkracht.