Tekst selecteren

Verschillende tekstdelen tegelijk selecteren

In Word kun je tekstdelen selecteren die niet aaneengesloten hoeven te zijn. Maak, bijvoorbeeld met de muis, een eerste selectie. Druk de Ctrl-toets in, houd deze ingedrukt en sleep met de muis een ander tekstdeel aan.
Je kunt zo verschillende passages selecteren, bijvoorbeeld om ze allemaal tegelijk van een nieuwe opmaak te voorzien of om ze te verwijderen.

Verticale tekstselectie

Passages selecteren in Word om ze te bewerken of te verwijderen doe je waarschijnlijk regelmatig. Vaak selecteer je dan tekstdelen mee die je helemaal niet op wílt nemen in die selectie.
Door verticaal te selecteren kun je je selectie op een andere manier bepalen: houd de Alt-toets ingedrukt terwijl je met de muis de tekstdelen sleept. Het linker- of rechterdeel van de regels wordt nu niet meegeselecteerd. Dit is vooral handig bij tekst die in tabellen staat.