Word

Van tabel naar tekst

Tekst die in tabellen staat kun je in Word eenvoudig en zonder veel knip- en plakwerk omzetten naar lopende tekst.

  • In Word 2003: selecteer de tabel > (menu) Tabel > Converteren > Tabel naar Tekst.
  • In Word 2007: selecteer de rijen of de tabel die je wilt omzetten naar tekstalinea's. Tabblad Indeling > Tabelhulpmiddelen > Groep Gegevens > Converteren naar tekst.
    Klik bij ‘Lijstscheidingsteken’ op het scheidingsteken dat je in plaats van de kolomgrenzen wilt gebruiken.
Tags:

Twee tabellen naast elkaar

Je kunt in een Word-document tamelijk eenvoudig twee tabellen naast elkaar plaatsen. Maak twee tabellen van gelijke breedte onder elkaar aan. Zorg dat deze breedte niet groter is dan de helft van de pagina. Selecteer vervolgens deze twee tabellen. Kies nu ‘Opmaak’ > ‘Kolommen’ > Vooraf ingesteld optie ‘Twee’ > ‘Ok’.
De twee tabellen staan nu naast elkaar.

Tags:

Verschillende tekstdelen tegelijk selecteren

In Word kun je tekstdelen selecteren die niet aaneengesloten hoeven te zijn. Maak, bijvoorbeeld met de muis, een eerste selectie. Druk de Ctrl-toets in, houd deze ingedrukt en sleep met de muis een ander tekstdeel aan.
Je kunt zo verschillende passages selecteren, bijvoorbeeld om ze allemaal tegelijk van een nieuwe opmaak te voorzien of om ze te verwijderen.

De Caps Lock laten luiden

Per ongeluk de Caps Lock-toets indrukken en zo onbedoeld een lap tekst in hoofdletters produceren. Dat is in Word snel te herstellen door de tekst te selecteren en er met de toetscombinatie ‘Shift F3’ weer kleine letters van te maken.

Alfabetiseren

In Word kun je heel gemakkelijk woordenlijsten, begrippenlijsten, literatuuroverzichten e.d. alfabetisch sorteren. Plaats de cursor in de alinea of de tabel die gesorteerd moet worden of selecteer de te sorteren tekst. Klik in het menu Tabel op ‘Sorteren’.
Daar kun je nog extra opties opgeven, zoals oplopend en aflopend en of de eerste regel meegesorteerd moet worden.

Tags:

Harde spaties

Soms wil je niet dat -in Word- namen van personen of maten of gewichten op het eind van een regel worden afgebroken omdat er een spatie in voorkomt, bijvoorbeeld het valutateken op de ene regel en het geldbedrag aan het begin van de volgende. Gebruik de toetscombinatie Ctrl-Shift-Spatiebalk op de plaats waar je normaliter een gewone spatie zou typen. De zo ingevoerde combinatie van woorden en/of tekens zal nu in zijn geheel naar het begin van de volgende regel verhuizen.

Tags:

Verticale tekstselectie

Passages selecteren in Word om ze te bewerken of te verwijderen doe je waarschijnlijk regelmatig. Vaak selecteer je dan tekstdelen mee die je helemaal niet op wílt nemen in die selectie.
Door verticaal te selecteren kun je je selectie op een andere manier bepalen: houd de Alt-toets ingedrukt terwijl je met de muis de tekstdelen sleept. Het linker- of rechterdeel van de regels wordt nu niet meegeselecteerd. Dit is vooral handig bij tekst die in tabellen staat.

Dummy-tekst

The quick brown fox… …jumps over the lazy dog

Deze tekst – de kortste tekst waarin alle letters van het alfabet voorkomen - kan Word snel en automatisch voor je maken wanneer je dummytekst nodig hebt.
Typ in je Word-document: =rand(4,7) en druk op Enter. Word maakt nu automatisch een aantal regels van ‘The quick brown fox…’. De twee cijfers tussen haakjes bepalen het aantal alinea's (het getal vóór de komma), en het aantal regels van die alinea (het getal na de komma); in dit geval dus vier alinea’s van zeven regels.

Back-up in Word

Word heeft een ingebouwde mogelijkheid om automatisch een reservekopie te maken van je documenten. Dit gaat als volgt:

Kies in Word Extra > Opties > Tabblad Opslaan. Vink daar de optie ‘Altijd back-up maken’ aan > Ok. Word zal voortaan tijdens het openen en opslaan van je documenten automatisch een reservekopie maken en die in dezelfde map als het originele bestand bewaren.

Tags: