Communicatie bij overheidsinstanties crucialer door coronacrisis, maar de druk is hoog

12-11-2020

Communicatie bij overheidsinstanties crucialer door coronacrisisGemeenten en veiligheidsregio’s doen sinds het begin van de coronacrisis een veel groter beroep op hun communicatieteam, blijkt uit onderzoek. De waardering voor de communicatiemedewerkers is hoger én er wordt beter naar ze geluisterd. De vraag is wel: hoe lang houden die teams deze hoge werkdruk nog vol?

Impact van coronacrisis

De druk op de communicatieteams van gemeenten en veiligheidsregio’s is enorm hoog. Dat blijkt uit onderzoek naar de impact van COVID-19 op deze teams waaraan 86 gemeenten en 13 veiligheidsregio’s meewerkten. De impact is niet misselijk: bijna de helft van de communicatieteams bij de gemeenten geeft aan overbelast te zijn. Bij de veiligheidsregio’s is dat een derde. De verwachting is dat de extra druk van de coronacrisis aankomend jaar aanhoudt, terwijl er bij een deel van deze teams bezuinigd gaat worden. Geen goed vooruitzicht dus.

Verschil tussen eerste- en tweede golf

Doordat er in mei van dit jaar eenzelfde onderzoek is uitgevoerd, kunnen we goed de effecten van de eerste en de tweede golf met elkaar vergelijken. Daaruit blijkt dat de werkdruk veel hoger is dan in mei werd verwacht. De gemeenten en veiligheidsregio’s hebben wel gezorgd voor extra handen, maar toch werken veel medewerkers meer uren en zijn ze meer tijd kwijt aan interne communicatie.

Aangezien de coronacrisis nog niet voorbij is, kan de druk nog verder oplopen. Bijna de helft van de gemeenten geeft aan dat hun teams overbelast zijn, terwijl dit in mei nog een op de vijf was. De onzekerheid over de toekomst speelt hierin een rol, in combinatie met de hoge verwachtingen van de organisatie en het ‘gewone’ werk dat doorloopt.

Positieve kanten

Een lichtpuntje uit dit onderzoek: de communicatieteams worden gezien en gewaardeerd. De organisatie laat zich meer adviseren dan voor de crisis en de hoge inzet van de medewerkers wordt gewaardeerd. Ook zien de medewerkers andere positieve kanten van deze periode. Zo merken ze dat de meerwaarde van communicatie goed zichtbaar is in hun organisatie en vinden ze de onderlinge samenwerking in de regio prettig.

Bronnen: Logeion en Customertalk