ZZP’ers vangen de crisis op

31-07-2011

In NRC-Handelsblad van 26 juli stond het artikel Flexibiliteit is de maat der dingen, door Michèle de Waard. Er zijn in Nederland nu 720.000 zzp’ers van wie 60% een inkomen heeft van minder dan €20.000,=/jaar. Hoog-opgeleiden hebben vaak zelf gekozen voor een bestaan als zzp’er, laag-opgeleiden zijn er vaak door hun voormalige werkgever min of meer toe gedwongen. Samen met ruim het dubbele aantal flexwerkers op arbeidscontracten (een half miljoen Nederlandse uitzendkrachten, 800.000 deeltijders, en 140.000 Oost-Europeanen) vormen ze de ‘flexibele schil’ van veel bedrijven.

De Waard citeert uit een aantal rapporten (SER: ZZP’ers in beeld, EIMK: Zelfstandigen zonder personeel, Raad voor Werk en Inkomen: Arbeidsmarktanalyse 2008, CPB/Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Maastricht: Labour Market Flexibility in the Netherlands) en laat een aantal specialisten aan het woord, onder wie Ben Noteboom (Randstad), Michiel Vergeer (CBS), Ronald Dekker en zijn collega-economen van het Tilburgse bureau ReflecT, en Godfried Engbersen (Rotterdam). De laatste denkt dat een gewenste loyaliteit aan het bedrijf een natuurlijke grens aan het flexwerk stelt. Andersom is de loyaliteit van opdrachtgevers aan hun zzp’ers in ieder geval niet groot.