Nieuws

Hyperbolen in columns

nieuws - 23-07-2012

Hyperbolen in columsMargreet Onrust en Sarah van Vliet hebben een inventariserend onderzoek gedaan naar het hyperboolgebruik van professionals: worden bepaalde soorten hyperbool systematisch gebruikt in bepaalde soorten columns? Zijn er regelmatigheden te bespeuren in de functies die de hyperbolen binnen de tekst uitoefenen?

STIC wordt vakafdeling van KIVI NIRIA

nieuws - 13-06-2012

Op 7 juni is in Bunnik tijdens een Buitengewone Ledenvergadering van STIC - Specialisten in Technische Informatie en Communicatie - besloten de vereniging op te heffen. STIC werd 51 jaar geleden opgericht als vakvereniging voor technisch schrijvers. De vereniging zal opgaan in een nog op te richten vakafdeling van KIVI NIRIA, onder -wederom- de naam Specialisten in Technische Informatie en Communicatie. KIVI NIRIA is de beroepsvereniging van ingenieurs en techniekstudenten en telt momenteel 23.000 leden

Neder-L is jarig

nieuws - 11-06-2012

Op 8 juni 1992 verscheen voor het eerst de nieuwsbrief van Neder-L, een digitale bron met nieuws, berichten, evenementen en columns uit en over de neerlandistiek. Om deze verjaardag te vieren heeft de redactie van Neder-L een aantal neerlandici gevraagd een gastbijdrage te schrijven op het Neder-L weblog over 'de toekomst van de neerlandistiek'. Hoe staat het vak ervoor? Bestaat de neerlandistiek nog wel, en hoe is dat over twintig jaar? 

Taalanalytisch onderzoek over haatzaaien

nieuws - 03-05-2012

Naar aanleiding van de vrijspraak van Wilders in juni 2011 richtten de meeste krantencommentaren zich op de onzin van het haatzaaiartikel in het strafrecht. Een deel van de commentatoren vond dat de vrijspraak van het haatzaai-artikel een dode letter maakte. Andere reacties waren het eens met de vrijspraak, omdat het wetsartikel eigenlijk geen mogelijkheid biedt om iemand te veroordelen.

Tekstblad 2 2012 verschijnt eind april

nieuws - 12-04-2012

In het volgende nummer van Tekstblad, dat eind april verschijnt, is weer veel interessants te lezen:

Feit en fictie in onderzoeksjournalistiek

Onderzoeksjournalisten moeten goed onderzoek doen én een mooi verhaal vertellen. Toch moet niet alleen worden bekeken of de feiten kloppen, betoogt Gerard Smit, maar ook moet worden nagegaan of de gekozen verteltechnieken passen bij het soort onderzoek dat wordt gedaan. Want feiten spreken nooit voor zich.

KIVI NIRIA en STIC: een nieuwe vakafdeling?

nieuws - 27-03-2012

Het interimbestuur van STIC (Specialisten in Technische Informatie en Communicatie) heeft de leden van de vereniging voorgesteld STIC voort te zetten als vakafdeling van KIVI NIRIA, de beroepsvereniging van ingenieurs en techniekstudenten.
KIVI NIRIA telt momenteel 23.000 leden. STIC zal zichzelf dan opheffen als zelfstandige vereniging.

Geïntensiveerd taalgebruik: typisch voor mission statements

nieuws - 15-03-2012

FedEx Corporation will produce superior financial returns for its shareowners by providing high value-added logistics, transportation and related business services through focused operating companies.
Het is een deel van het mission statement van FedEx, het bedrijf dat begin dit jaar even loerde op het Nederlandse TNT Express. Opmerkelijk in dit zinnetje zijn intensiverende woordjes als superior, high value-added en focused.

Geert Buelens lid van Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letterkunde

nieuws - 02-03-2012

Prof. dr. Geert Buelens, hoogleraar Moderne Nederlandse letterkunde en columnist, is verkozen tot lid van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letterkunde (KANTL) in Vlaanderen. Hij volgt Jean Weisgerber op, die in 2011 erelid werd.

KANTL richt zich op het bevorderen van de Vlaamse cultuur en literatuur, en het onderzoek naar de Nederlandse taal, cultuur en literatuur.  Meer lezen.