Veyboard

Het Veyboard is een toetsenbord dat je aan een PC of een laptop kunt koppelen. Het grote verschil met een traditioneel Qwerty-toetsenbord is dat je alle letters van een lettergreep tegelijkertijd kunt indrukken. De bijhorende software maakt  er de goede lettergreep van. Op een Qwerty-toetsenbord, typ je de letters en leestekens een voor een in. Het Veyboard vervangt het Qwerty-toetsenbord helemaal; alle mogelijkheden van het Qwerty-toetsenbord zitten ook op het Veyboard. Omdat lettergrepen gemiddeld uit ongeveer drie letters bestaan kun je dus met het Veyboard drie keer zo snel typoutput leveren; je kunt er 800 à 1000 ‘aanslagen’ per minuut mee halen. Met het Veyboard kunnen geoefende notulisten sprekers op spreeksnelheid bijhouden.  Het wordt ook gebruikt voor het woordelijk vastleggen van gesproken tekst en het (live) ondertitelen van tv–programma’s en films. Schrijftolken gebruiken het Veyboard om voor doven en slechthorenden gesproken teksten simultaan in leesbare tekst op het (tv-)scherm om te zetten.

De indeling van het toetsenbord wijkt sterk af, onder andere omdat de medeklinkers er dubbel op zitten. Links zit het toetsenblok met beginmedeklinkers, in het midden het blok met de klinkertoetsen en rechts het blok met eindmedeklinkertoetsen. Lettergrepen bestaan immers meestal uit tenminste één klinker tussen één of meer medeklinkers . Het Veyboard vat iedere groep gelijktijdig ingetoetste letters op als een lettergreep. Met één aanslag wordt één lettergreep getypt, door gelijktijdig de letters ervan in te drukken. Het is dus niet zo dat één toets in één lettergreep resulteert.

Voorgangers van het Veyboard waren de Tachotype en de Velotype, die al bestonden vanaf de jaren '40 in de vorige eeuw. Er is taalsoftware voor Nederlands, Engels, Duits, Frans, Fins en Zweeds.