Tooltips

Van tabel naar tekst

Tekst die in tabellen staat kun je in Word eenvoudig en zonder veel knip- en plakwerk omzetten naar lopende tekst.

  • In Word 2003: selecteer de tabel > (menu) Tabel > Converteren > Tabel naar Tekst.
  • In Word 2007: selecteer de rijen of de tabel die je wilt omzetten naar tekstalinea's. Tabblad Indeling > Tabelhulpmiddelen > Groep Gegevens > Converteren naar tekst.
    Klik bij ‘Lijstscheidingsteken’ op het scheidingsteken dat je in plaats van de kolomgrenzen wilt gebruiken.
Tags:

Twee tabellen naast elkaar

Je kunt in een Word-document tamelijk eenvoudig twee tabellen naast elkaar plaatsen. Maak twee tabellen van gelijke breedte onder elkaar aan. Zorg dat deze breedte niet groter is dan de helft van de pagina. Selecteer vervolgens deze twee tabellen. Kies nu ‘Opmaak’ > ‘Kolommen’ > Vooraf ingesteld optie ‘Twee’ > ‘Ok’.
De twee tabellen staan nu naast elkaar.

Tags:

Netjes spreken op internet

De gedragsregels op internet liggen niet allemaal voor de hand. De ‘netiquette’ is een verzameling van regels die moeten bijdragen aan de kwaliteit van de communicatie op internet. Je hoeft je er niet aan te houden, maar het is zeer zeker aan te raden, om communicatieproblemen te voorkomen. In de RFC1855 zijn deze algemeen aanvaarde gedragsregels, ook voor e-mail, vastgelegd, zoals bijv. ‘neem geen signatures over in een reply’, ‘quote onder een tekst en liefst onder de regel(s) waar jij op antwoordt’ etc.

Taalmuseum

Het Language Museum is een taalwebsite waar je voorbeelden kunt zien en horen van 2000 verschillende talen. Ieder voorbeeld bevat een Engelse vertaling, een overzicht van de landen waar deze taal gesproken wordt, een overzicht van aanverwante talen en een voorbeeldtekst. Het museum is samengesteld door Zhang Hong, een taalkundige uit Peking.

Converteren van bestanden

Er zijn steeds meer soorten tekstbestanden en deze hebben wel eens een extensie die je niet kunt openen, bijvoorbeeld .docx (Office 2007) of .odf (van Open Office). Je kunt vrijwel al dit soort bestanden online snel laten converteren bij Zamzar.
En Microsoft heeft een gratis te downloaden programmaatje waarmee je de docx- bestanden kunt converteren.

Hertekstgebruik

De meeste freelance tekstschrijvers en fotografen verkopen hun werk voor eenmalig gebruik. Hergebruik van dit werk kost de hergebruiker dus geld. Kijkend naar wat in de markt praktijk is, heeft de sectie Freelance van de NVJ een lijst met tarieven voor hergebruik opgesteld. Deze tarieven gelden voor hergebruik mét toestemming van de freelancer. Voor ongeautoriseerd hergebruik adviseert de NVJ een schadevergoeding van 300% van het oorspronkelijke honorarium te vragen.

Schermafdrukken maken

Met Snagit kun je aangepaste schermafdrukken (screenshots) maken met behulp van sneltoetsen. Snagit kan afbeeldingen, tekst en video opnemen. Het is ook mogelijk om een actief scherm of een deel daarvan op te nemen. Je kunt de screenshots opslaan in allerlei formaten, afhankelijk van je gebruiksdoel.

Koninklijke Bibliotheek-pas

Een abonnement op de informatie van Lexis Nexis, een online databank voor actuele juridische en zakelijke informatie van en voor bedrijven, is tamelijk duur voor kleine gebruikers. Maar je kunt ook toegang krijgen, zij het beperkter, met de jaarpas van de Koninklijke Bibliotheek. Die pas kost slechts 15 euro per jaar.
De KB zelf is het nationale geheugen van geschreven, gedrukte en elektronische publicaties.

Tags:

De Caps Lock laten luiden

Per ongeluk de Caps Lock-toets indrukken en zo onbedoeld een lap tekst in hoofdletters produceren. Dat is in Word snel te herstellen door de tekst te selecteren en er met de toetscombinatie ‘Shift F3’ weer kleine letters van te maken.

Verschillende tekstdelen tegelijk selecteren

In Word kun je tekstdelen selecteren die niet aaneengesloten hoeven te zijn. Maak, bijvoorbeeld met de muis, een eerste selectie. Druk de Ctrl-toets in, houd deze ingedrukt en sleep met de muis een ander tekstdeel aan.
Je kunt zo verschillende passages selecteren, bijvoorbeeld om ze allemaal tegelijk van een nieuwe opmaak te voorzien of om ze te verwijderen.