Afbeelding

Kind met verfhanden

Foto: Sharon McCutcheon via Pexels

Nieuw instrument kan de screening op taalachterstand bij kinderen nog verder verbeteren

Dankzij het gebruik van de nieuwe Early Language Scale kan een taalachterstand bij kinderen van 1 tot 6 jaar makkelijker geconstateerd worden. Promovenda Margot Bochane van het UMCG ontwikkelde dit instrument op basis van 26 mijlpalen in de taalontwikkeling. Op 2 juni promoveert Bochane aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Taalontwikkelingsstoornis 

In een klas van twintig kinderen, heeft statistisch gezien één kind een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Voor dit kind is het moeilijk om mee te komen op school en dit kan leiden tot gedragsproblemen. Daarom is het van belang om deze stoornis vroegtijdig te herkennen en te starten met behandelen.  

Op tweejarige leeftijd kan bij een kind al TOS gesignaleerd worden door consultatiebureaumedewerkers. Ook ouders, peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten kunnen hier een bijdrage aan leveren. In haar onderzoek heeft Bochane de huidige screening geëvalueerd en aanvullend een nieuw instrument ontwikkeld. 

Early Language Scale

De Early Language Scale (ELS) moet helpen met het opsporen van problemen in de taalontwikkeling bij kinderen tussen de 1 tot 6 jaar. Het is ontwikkeld op basis van onderzoek onder meer dan 1.300 ouders uit heel Nederland. Zo werd bijvoorbeeld gevraagd of een kind al twee woordjes kan combineren. Zoals ‘papa bal’ of ‘kijk poes’. Of: ‘Kan uw kind een verhaaltje navertellen bij een aantal plaatjes?’. Dit leidde tot een overzicht van 26 mijlpalen in de taalontwikkeling. Deze gebruikte ze vervolgens om te kijken of deze mijlpalen konden helpen om achterstanden in taalontwikkeling op te sporen. 

Bochane onderzocht vervolgens of aan de hand van deze 26 mijlpalen uit de Early Language Scale achterstanden in taalontwikkeling goed op te sporen zijn. Dit bleek inderdaad het geval. De ELS kan steun bieden aan professionals werkzaam in de kinderopvang en het vroegschoolse onderwijs zodat kinderen sneller geholpen kunnen worden. 

Zelfverzekerde kinderen

Bochane pleit ervoor om dit nieuwe screeningsinstrument breed in te zetten: ‘Mijn conclusie is dat screening op taalachterstand in de Nederlandse Jeugdgezondheidszorg al goed verloopt, maar verder verbeterd kan worden door de ELS te implementeren. Dit geldt mogelijk ook voor andere landen en settingen. Het gebruik van de resultaten van mijn onderzoek kan het aantal capabele en zelfverzekerde kinderen vanaf de vroege schoolleeftijd vergroten. Het kan kinderen een positieve start bieden door taalachterstanden te verminderen en de vroege taalontwikkeling te versnellen.’

Bron: UMCG, lees hier het onderzoek