Colofon

Redactieadres

Tekstblad, p/a Departement van Communicatie en Cognitie, Tilburg University, Postbus 90153, 5000 LE Tilburg of redactie@tekstblad.nl.

Website

tekstblad.nl.

Redactie

Nienke Denekamp (beeldredactie), Tefke van Dijk (bladcoördinator), Maaike Gunsing (onlineredactie), Luuk Lagerwerf, Christine Liebrecht (hoofdredactie), Jeanine Mies, Wim Van Rompuy, Hansmaarten Tromp (eindredactie).

Redactieraad

Martin van den Akker, Frank Jansen, Kees Maat, Judith Mulder, Wilbert Spooren, Hilde van Belle, Luuk van Waes, Ietje Zéguers.

Vaste medewerkers

Jos van den Broek (infographics), Sarah Gagestein (column), Herman Giesbers (boeken), Gijs Klunder (cartoons), Eric Tiggeler (column).

Vormgeving print

Rémy Mettrop

Vormgeving digitaal

Twin Media bv

Uitgever

Virtùmedia, Postbus 595, 3700 AN Zeist, 030-6920677, tekstblad@virtumedia.nlvirtumedia.nl.

Auteursrecht

De auteurs en de redactie van Tekstblad, redactie@tekstblad.nl. Gehele of gedeeltelijke overname van artikelen uit Tekstblad vraagt u aan bij de redactie.

Abonnementen

Tekstblad verschijnt 6x per jaar.
Prijs jaarabonnement Nederland: € 54,- (bij automatische incasso).
Collectieve abonnementen (Tekstnet): € 39,50 via lidmaatschap.
Studenten: € 29,95. Losse nummers: € 11,-.
Aan een jaarabonnement buiten Nederland & België zijn, naast de kosten voor het abonnement, ook verzendkosten verbonden. Neem hierover contact op met de klantenservice.

Abonnementenadministratie

Virtùmedia, t.a.v. Tekstblad, Postbus 595, 3700 AN Zeist.
E-mail: klantenservice@virtumedia.nl. Telefoon: 085-0407400.
Een abonnement kan ieder moment ingaan, wordt aangegaan voor een jaar en daarna automatisch verlengd. Opzegging geschiedt uiterlijk 2 maanden vóór verlenging.

Advertenties, inserts, extra exemplaren

Paul Revier, previer@virtumedia.nl of telefonisch 030 2027426.

Sociale media

Twitter | Linkedin | Facebook