Afbeelding

Schrijven

10 veelvoorkomende grammaticale fouten en hoe je ze voorkomt

Grammaticale fouten zijn een veelvoorkomend probleem, zelfs voor ervaren schrijvers. Ze kunnen de duidelijkheid en professionaliteit van je tekst aantasten en afleiden van de boodschap die je wilt overbrengen. Hier zijn tien veelvoorkomende grammaticale fouten en hoe je ze kunt vermijden.

1. Foutief gebruik van ‘hen’ en ‘hun’

Een van de meest voorkomende fouten in het Nederlands is het incorrecte gebruik van ‘hen’ en ‘hun’. ‘Hen’ wordt gebruikt als lijdend voorwerp en na een voorzetsel, terwijl ‘hun’ wordt gebruikt als meewerkend voorwerp zonder voorzetsel.

Voorbeeld:

 • Fout: Ik geef hen een cadeau.
 • Correct: Ik geef hun een cadeau.
 • Correct: Ik zie hen morgen.

2. Verwarring tussen ‘als’ en ‘dan’

Bij vergelijkingen ontstaat vaak verwarring tussen ‘als’ en ‘dan’. ‘Als’ gebruik je bij gelijkheid, ‘dan’ bij ongelijkheid.

Voorbeeld:

 • Fout: Hij is groter als zij.
 • Correct: Hij is groter dan zij.
 • Correct: Hij is even groot als zij.

3. Inconsequent gebruik van werkwoordstijden

Het consistent gebruik van werkwoordstijden is cruciaal voor de duidelijkheid van je tekst. Schakelen tussen tijden kan verwarrend zijn.

Voorbeeld:

 • Fout: Hij ging naar de winkel en koopt een brood.
 • Correct: Hij ging naar de winkel en kocht een brood.

4. Verkeerd gebruik van bezittelijke voornaamwoorden

Bezittelijke voornaamwoorden worden vaak verkeerd gebruikt, vooral in combinatie met woorden als ‘ieder’ en ‘elk’.

Voorbeeld:

 • Fout: Elk van de kinderen heeft zijn eigen kamer.
 • Correct: Elk van de kinderen heeft hun eigen kamer.

5. Onjuiste woordvolgorde

De woordvolgorde in een zin is belangrijk voor de leesbaarheid en grammaticale correctheid.

Voorbeeld:

 • Fout: Gisteren ik heb een boek gelezen.
 • Correct: Gisteren heb ik een boek gelezen.

6. Gebrek aan overeenstemming tussen onderwerp en werkwoord

Het werkwoord moet overeenkomen met het onderwerp in zowel enkelvoud als meervoud.

Voorbeeld:

 • Fout: De groep hebben besloten.
 • Correct: De groep heeft besloten.

7. Foutief gebruik van leestekens

Leestekens kunnen de betekenis van een zin volledig veranderen. Het verkeerd plaatsen van komma’s, punten, en aanhalingstekens is een veelvoorkomende fout.

Voorbeeld:

 • Fout: Laten we eten, opa.
 • Correct: Laten we eten opa.

8. Gebruik van dubbele negatie

Dubbele negatie komt vaak voor in informele taal, maar is grammaticaal incorrect in standaardtaal.

Voorbeeld:

 • Fout: Ik heb geen geen tijd.
 • Correct: Ik heb geen tijd.

9. Het gebruik van de verkeerde voegwoorden

Voegwoorden verbinden zinnen en zinsdelen, maar het gebruik van het verkeerde voegwoord kan de betekenis van een zin veranderen.

Voorbeeld:

 • Fout: Hij wilde naar het strand, omdat het regende.
 • Correct: Hij wilde naar het strand, hoewel het regende.

10. Het weglaten van verplichte voorzetsels

Het weglaten van voorzetsels kan een zin ongrammaticaal maken.

Voorbeeld:

 • Fout: Hij is verantwoordelijk de planning.
 • Correct: Hij is verantwoordelijk voor de planning.

Hoe voorkom je deze fouten?

 1. Lees je tekst hardop: Door je tekst hardop te lezen, kun je horen of de zinnen kloppen en vloeiend zijn.

 2. Gebruik hulpmiddelen: Maak gebruik van spellings- en grammaticacontrole in tekstverwerkingsprogramma's zoals Microsoft Word of online tools zoals Grammarly.

 3. Leer de regels: Begrijp de grammaticaregels en oefen ze regelmatig. Er zijn veel bronnen beschikbaar die grammaticale regels uitleggen.

 4. Laat iemand anders je werk controleren: Een frisse blik kan vaak fouten opsporen die jij hebt gemist.

 5. Maak een lijst van je veelgemaakte fouten: Door een lijst bij te houden van fouten die je vaak maakt, kun je hier specifiek op letten tijdens het schrijven en redigeren.

Grammaticale nauwkeurigheid is heel belangrijk voor duidelijke en professionele communicatie. Door bewust te zijn van deze veelvoorkomende fouten en te weten hoe je ze kunt vermijden, kun je de kwaliteit van je teksten aanzienlijk verbeteren.