Links

Interessante links voor tekstschrijvers en andere communicatieprofessionals.

Tekst- en taalwetenschap

AVT
Algemene Vereniging voor Taalwetenschap.

Anela
Nederlandse Vereniging voor Toegepaste Taalwetenschap.

NeSCoR
The Netherlands School of Communication Research (NeSCoR) is the national research school and PhD program in communication science.

VIOT
Vereniging Interuniversitair Overleg Taalbeheersing.

INL
Instituut voor Nederlandse Lexicologie.

Kennislink Taalwetenschappen

Digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren, taalkunde
Over de Nederlandse taal en cultuur.

Linguist List
Internationaal forum en bronnenverzameling voor taalkundigen.  

Society for Text & Discourse
An international society of researchers who investigate all aspects of discourse processing and text analysis.

AILA
Assocation Internationale de Linguisique Appliquée

 

Journal of Writing Research
An international peer reviewed journal that publishes high quality theoretical, empirical, and review papers covering the broad spectrum of writing research.

Netwerk Academische Communicatieve Vaardigheden (NACV)
Netwerk voor deskundigheidsbevordering, professionalisering en profilering voor een ieder die professioneel betrokken is bij het onderwijs in academische communicatieve vaardigheden aan een Nederlandse universiteit.

LOT
'Landelijke Onderzoekschool Taalwetenschap', the Netherlands National Graduate School of Linguistics.

Argumentatie
Over kritisch denken en argumentatie.

 

Schrijven

Communicatieplein
Digitale kennisbank over overheidscommunicatie, onder redactie van de Rijksvoorlichtingsdienst.

SIG Writing
Provides a forum for the exchange of ideas about writing and promotes research collaboration between disciplines and countries.

European Writing Centers Association (EWCA)

Taxotips
Website met artikelen, adviezen en een verklarende woordenlijst op het gebied van taxonomie.

Writing.com
Adviezen. Online community van schrijvers.

Auteursrecht.nl

Schrijven online
Over creatief schrijven.

Anagrammenmaker
Toetst mogelijke lettercombinaties aan een (Nederlands) woordenboek.

Correctiesymbolen voor hardcopy

Dailywritingtips

Geschiedenis van de schrijftaal
Wereldgeschiedenis van geschreven talen.

Text Encoding Initiative
Over de ontwikkeling en het onderhoud van standaarden voor de digitale verschijningsvormen van tekst.

Bedrijfsjournalistiek
Informatie en achtergronden voor uitgevers en redacteuren.

Schrijf maar gewoon
Schrijftips voor ambtenaren

Begrijpelijke formulieren
Adviezen van het Ministerie van BZ&K voor formulierenmakers en andere professioneel geïnteresseerden.

Platform wetenschapscommunicatie

EATAW
Scholarly forum which seeks to bring together those involved or interested in the teaching, tutoring, research, administration and development of academic writing in higher education in Europe.

European Research Network on Learning to Write Effectively (ERN-LWE)

 

Technisch Schrijven

Infomanagementcenter

Technical Communication Online
About the practical application of technical communication theory and a common arena for discussion by practitioners.

XML Tutorial
 Informatie over wat XML is, de verschillen met HTML en over de toepassing van XML. (W3 Schools). 

Information Design Journal 

EARLI
To support and promote an active research culture in the field of learning and instruction.


 

Beroepsverenigingen

STIC
Studiekring Technische Informatie en Communicatie.

Tekstnet
Biedt de aangesloten tekstschrijvers een platform voor educatie en promotie.

Kortom
Vlaamse Vereniging voor Overheidscommunicatie.

Logeion
Nederlandse Vereniging Voor Communicatie.

VVZC
Vlaamse Vereniging voor Zakelijke Communicatie.

VSenV
De Vereniging van Schrijvers en Vertalers (VSenV) behartigt de collectieve en individuele belangen van de Nederlandse schrijvers (in vele soorten) en literaire vertalers.

EMWA
European Medical Writers Association

NVJ 
Nederlandse Vereniging van Journalisten

Sense
The association for English-language professionals working in the Netherlands.

TCEurope
the European umbrella organisation for technical communication, currently representing technical writers and illustrators in ten European countries.

LVVN Landelijke Vereniging van Neerlandici.

Intecom
Providing professional service to technical communicators around the globe

EASE
The European Association of Science Editors (EASE) is an internationally-oriented community of individuals from diverse backgrounds, linguistic traditions and professional experience who share an interest in science communication and editing.

LISA
The Localization Industry Standards Association

ISTC
The largest UK-based society for professional communicators.

OASIS
Non-profit consortium ten behoeve van de ontwikkeling van open standaarden.

STC België

Vereniging van Wetenschapsjournalisten

VON
de Vereniging voor het Onderwijs in het Nederlands

Levende talen
Belangenvereniging van docenten Nederlands

Belgische Kring voor Linguïstiek Vereniging van alle Belgische taalkundigen of in België werkende taalkundigen.

Naslagwerken

EU
Vertaling van termen die gerelateerd zijn aan de Europese Gemeenschap.

E-ANS
De Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS), het standaardwerk van de Nederlandse grammatica, is ook online te raadplegen.

Woordenboek.startpagina
Overzicht van alle mogelijke woordenboeken.

Taalwetwijzer
Belgische taalwetgeving

Nederlands Computerwoordenboek

Worldcat
Meer dan 1 miljard items in meer dan 10.000 bibliotheken over de hele wereld.

WNT
De onlineversie van het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT).

Digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren
Website over de Nederlandse taal en cultuur.

Synoniemen.net
Online synoniemenwoordenboek.

Nederlandse voornamen 
Databank Meertensinstituut.

Nederlandse familienamen
Databank Meertensinstituut.

Evenwaardig Nederlands
Meer dan 6300 Nederlandstalige alternatieven voor vreemde woorden.

Neoterm
Website met neologismenlijst. Een aparte lijst met Nederlandse neologismen voor Engelse woorden.

Contaminaties
Een database van bestaande uitdrukkingen en woorden die door elkaar zijn gehaald.

Citaten
Databank met meer dan 26.000 citaten.

Speeches
Speechdatabank.

Nederlandse spreekwoorden, gezegden en citaten
Databank met spreekwoorden, gezegden, citaten, one-liners, uitdrukkingen etc. 

VoiceCowboys
VoiceCowboys is een online voice-over dienst om eenvoudig teksten voor presentaties en dergelijke te laten inspreken.

 

Schrijven voor het web

Schrijven voor het web
Verzamelsite met links naar cursussen, adviezen voor webschrijven, onderzoek, tijdschriften, naslagwerken enzovoort.

Schrijven voor Internet
Aartjan van Erkel over webschrijven: gebruiksgemak, zoekmachine-optimalisatie en verleiden met woorden.

Persberichten schrijven

Website Style Guide
Basic webdesign principles, ranging from interaction design to typography, so that you can develop your own website or better understand and communicate with the people who are doing that work for you.

A list apart
Artikelen over de kwaliteit van tekst op websites.

Jakob Nielsen
 Jakob Nielsen over usability.

Usabilityweb
Kennisbank voor gebruiksvriendelijke websites. 

 

Weblogs

 

Tekstblog
Alles over tekst.

Information Design
Weblog met artikelen en berichten over informatie-ontwerp, contentmanagement, usability, metadata en informatie-architectuur.

Weblog over grammatica
De taalprof beantwoordt grammaticavragen en belicht grammaticakwesties.

Damslog
Erik Dams over zakelijke communicatie.

Hardcopy
David Brinks.

Frankwatching
 Nieuws en opinie over digitale trends.

Ryan Healy
 Weblog over teksten voor online sales marketing, advertenties en direct mail.

Woordhoek
 Ewoud Sanders in de NRC over taal.

10zenmonkeys
Schrijvers over de invloed van het web op hun vak.

Copyblogger
Brian Clark over strategisch en overtuigend schrijven op websites.

Language Log

Editorsweblog
World Editors Forum, voor redacteuren van kranten.

Mediablog
Over nieuwe en oude media. 

Tekstschrijver Tim

 

Taal

Onze Taal 
Informatie over de vereniging en het tijdschrift Onze Taal, taaladvies en links naar taalsites.

De Nederlandse Taalunie 
Een beleidsorganisatie waarin Nederland, België en Suriname samenwerken op het gebied van de Nederlandse taal, onderwijs en letteren.

Steunpunt Taalwetwijzer (Be)
De Belgische taalwetgeving is het resultaat van een lang onderhandelingsproces en bevat heel wat subtiele evenwichten. Deze site legt de belangrijkste principes uit voor die gebieden die het belangrijkst zijn.

Taaltechnologie
Verzamelsite over taaltechnologie met links naar cursussen, adviezen, onderzoek, tijdschriften, naslagwerken enzovoort.

Taalkabaal
Site met grappige taaldingen zoals scheldwoorden, turbotaal, Digi-taal, managertaal, leuke namen, korte raadsels en spreekwoorden.

Taaladvies
Taaladvies.net, antwoorden van de Taalunie op taalvragen over het Nederlands.

Taal-links

VRTtaal.net
Taaladviezen, taalcolumn en het Taalcharter van de VRT, de publieke Vlaamse radio- en televisieomroep.

NedTerm
 Onderdeel van Taalunieversum, de website van de Nederlandse Taalunie, met informatie over alles wat er in Nederland en Vlaanderen bestaat op het gebied van terminologie.

Taaltelefoon (Be)
De taaladviesdienst van de Vlaamse overheid: geeft voor het Nederlands advies over spelling, woordgebruik, grammatica, uitspraak, tekstconventies zoals titulatuur en adressering, formulering en stijl.

Neder-L
Een algemeen elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek.

Simplified English
Simplified English was developed to facilitate the use of maintenance manuals by non-native speakers of English.

Over taal
Website en tijdschrift over taal, tekst en communicatie (be).

The Plain Language Association International


Poldernederlands
Over het Poldernederlands en het ABN.

Neerlandsch Genootschap ter bevordering van het Belegen Woord
 Stelt zich ten doel om alom vergeten en verstofte woorden aan de vergetelheid te ontrukken.