Dichter bij de burger 2.0

Xaviera RingelingDoor: Xaviera Ringeling

De verkiezingen zijn achter de rug (2010). Voor de zoveelste keer de afgelopen jaren mochten wij onze stem uitbrengen na het vallen van een kabinet. Inmiddels vallen die zo vaak, dat ik van plan ben een dagvergoeding te gaan vragen voor mijn bijdrage aan de democratie. Maar dat terzijde. De roep om een politiek die dichter bij de burger staat is er al jaren. Politici moeten zich duidelijk uitdrukken, meer verantwoording afleggen en in algemene termen toegankelijker zijn. Naast dat alles moeten we ze ook nog leuk vinden, bijna aantrekkelijk. In elk geval in het overbrengen van hun boodschap. Als ik die beschrijving van de perfecte politicus zo teruglees, zou het evengoed een beschrijving kunnen zijn van een goede en effectieve website.

Ambtelijkheid troef

En daar kan de regering, maar ook lokale en regionale overheden nog wel een stap in maken, op weg naar dat toegankelijke en aantrekkelijke ideaal. Een rondgang langs een aantal gemeentelijke sites en websites van ministeries leert mij al snel dat de ambtelijkheid van de interne organisatie nog steeds zijn weg vindt naar de website. Die daardoor voor de gemiddelde bezoeker maar minimaal bruikbaar is. En dat terwijl juist daar een kans ligt om dichter bij de burger te komen. Misschien niet om een populariteitswedstrijd (lees: verkiezingen) te winnen, maar wel om daadwerkelijk een dienst te verlenen of informatie te verstrekken. De laatste jaren worden ambtenaren zich gelukkig steeds meer bewust van de navelstaarderij waar de ambtenarij soms aan kan lijden. Ook zij roepen om het web 2.0 (het zijn net mensen) en willen zoals het bedrijfsleven aan de slag met social media.

Hé, web 1.0 is er ook nog!

Maar in alle waan van de dag wordt vergeten dat er nog wat voorafgaat aan al die spannende nieuwe mogelijkheden. Want met het web 2.0 is 1.0 niet overbodig geworden. Oftewel: het blijft van belang dat de basis, namelijk je website, op orde is. Twitteren met de baliemedewerker van burgerzaken is leuk, maar kan ik via hem of haar ook mijn rijbewijs vernieuwen? Lid zijn van de Facebookgroep van je gemeente, toe maar, maar weet ik nu welke papieren ik mee moet nemen om een nieuwe schuur te bouwen? En het blog lezen van de ibg is vast erg vermakelijk, maar kan ik daar dan ook terecht voor vragen over de terugbetaling van mijn studiefinanciering?

Vooral websites moeten afstand verkleinen

Dé website goed neerzetten lijkt veel ingewikkelder dan Twitteren of op Facebook aanwezig zijn. Dat laatste gaat alleen over communicatie. Het eerste vraagt kennis en expertise op zeer uiteenlopende niveaus. Van techniek tot communicatie, van interactie tot ontwerp en van de behoefte van de interne organisatie tot die van de klant. Die aspecten moet je allemaal op die ene of die paar websites met elkaar in balans weten te brengen. Het is inderdaad een hele klus.

Maar werken aan duidelijke, aantrekkelijke websites die aansluiten bij de behoefte van de verschillende burgers blijft dé manier om de afstand tussen diezelfde burger en de overheid te overbruggen. Met z'n allen op social media aanwezig zijn is – in elk geval voorlopig – een leuke bonus, maar levert burgers nog niet op waar ze echt behoefte aan hebben.


Bestel hier eerder verschenen nummers van Tekstblad.

Dit artikel verscheen eerder in Tekstblad nummer 2 van 2010