Tekstblad nummer 2 van 2018

tekstblad_2_2018-1.jpg

Whatsapp

Informele communicatie in whatsapptaal wijkt af van het Standaardnederlands. Vermindert al dat geapp de prestaties van jongeren op schoolse schrijftaken? Lieke Verheijen en Wilbert Spooren denken dat dat niet zo is.

Beleefde Vlamingen

De Vlaming spreekt een tussentaal: geen dialect, maar ook beslist geen Standaardnederlands. Want dat beschouwt een Vlaming louter als een taal om in te schrijven, stelt Wim Van Rompuy.

Sturend interviewen

Ook voor een tekstschrijver is het belangrijk om de juiste vragen aan de opdrachtgever te stellen. Edwin Vaartjes bespreekt acht belangrijke categorieën waarop je tijdens een interview kunt doorvragen.

De onbegrijpelijke hypotheekakte

Financiële teksten zijn de afgelopen jaren een stuk leesbaarder geworden. Ze zijn herschreven en geredigeerd, vaak ingrijpend. Maar de hypotheekakte heeft zich aan alle moderniseringen weten te onttrekken. Dat is voor velen nog steeds een onbegrijpelijk document. Erik van der Spek, Marloes Herijgers en Leo Lentz, alle drie verbonden aan de Universiteit Utrecht, kregen het verzoek van Vereniging Eigen Huis om na te gaan of zij de tekst van de hypotheekakte begrijpelijker konden maken.