Tekstblad nummer 2 van 2019

tb_2_cover.jpg

Webcare-gesprekken
Welke tone of voice gebruiken aanbieders van openbaar vervoer als een klant zich via het publieke web meldt? En hoe ervaren deze klanten dat? Mustafa Akpinar, Renée van Os en Daphne Hachmang onderzochten het bij onder meer NS en Arriva. | pagina 12

Mark Rutte Schrijft
Onze minister-president richt zich soms in open brieven aan de Nederlandse burgers. Maar doet hij dat als minister-president, VVD-partijleider of als
medeburger? Bé Breij en Yvette Linders analyseerden de teksten van Rutte. | pagina 16

Die Vlamingen toch!
Waarom schieten Vlamingen in een kramp als het over de Nederlandse taal gaat? Waarom winnen zij steevast de taalspelletjes,maar leiden Nederlanders
het gesprek? Wim Van Rompuy schrijft het allemaal haarfijn op. | pagina 24

De ritmische stijlfiguren van een politiek leider
De speeches van Jesse Klaver worden enthousiast ontvangen. Een verklaring voor zijn succes als spreker – ruim veertienduizend mensen kwamen op achttien politieke
bijeenkomsten van GroenLinks af – ligt in zijn gebruik van ritmische stijlfiguren, ook wel ‘muzikale drugs’ genoemd. Maarten van der Meulen onderzocht
wat de verwoordingskeuzes van de 32-jarige partijleider bijdragen aan zijn succes, aan de hand van fragmenten uit Klavers vijf meest besproken speeches: twee partijbijeenkomsten
en drie meet-ups. | pagina 6

EN VERDER
Kort | pagina 4
Beste burger, afspraak is afspraak – Sarah Gagestein |
pagina 11
Steeds minder animo voor een talenstudie – Romy Veul |
pagina 20
Hoe maak ik een goede infographic (11) – Jos van den
Broek | pagina 26
Klikken – Olga Leever | pagina 29
Boeken | pagina 30
Tooltips | pagina 32
Taal van Tiggeler – Stijldimensies en doseerstrategieën |
pagina 36