Afbeelding

Woordenboeken

Pixabay

1.500 talen staan op het punt van uitsterven

Wereldwijd zijn er ongeveer 7.000 erkende talen. Echter worden niet al deze talen nog door veel mensen gesproken, waardoor deze talen aan het uitsterven zijn. Een Australische studie voorspelt dat ongeveer 1.500 talen tegen het einde van de eeuw zijn verdwenen. 

De studie werd uitgevoerd door onderzoekers van Australian National University (ANU) en gepubliceerd in het vakblad Nature Ecology and Evolution. Uit dit onderzoek kwamen een aantal verrassende bevindingen. Zo werd duidelijk dat op plaatsen waar kleine talen een hoog risico hebben om uit te sterven, de straten de landelijke en stedelijke plaatsen verbinden. De zogenoemde ‘wegdichtheid’. Doordat dorp en stad op deze manier steeds meer in elkaar overlopen, worden de kleine talen weggedrukt en spreekt men ook in de dorpjes alleen nog de grote talen. “Het lijkt erop dat steden de dominante talen helpen om andere, kleinere talen plat te walsen,” zegt Lindell Bromham, één van de auteurs van de studie. 

Tweetalig onderwijs

Ook zien de onderzoekers dat op plekken waar men meer jaren onderwijs heeft genoten, de inheemse taal aan het verdwijnen is. Onderzoekers raden dus ook tweetalig onderwijs aan, om zowel de beheersing van de inheemse taal en de dominante taal aan te sporen. 

Het onderzoek bevat ook lessen voor het behoud van bedreigde inheemse talen in Australië zelf. Van oorsprong had Australië zo’n 250 inheemse talen, maar hier zijn ondertussen nog maar 40 van over. “Kinderen leren nog maar 12 van deze Australische inheemse talen,” vertelt een andere auteur, Felicity Meakins. “Australië heeft ondertussen wereldwijd één van de hoogste percentages taalverlies.” 

Echter worden veel van de talen die de komende eeuw zullen verdwijnen nu nog actief gebruikt. Het is dus volgens de onderzoekers nog mogelijk om te investeren in het behoud van deze inheemse talen. “Als een taal verloren gaat of slaapt, zoals we talen die niet meer gesproken worden noemen, dan verliezen we zoveel van onze menselijke, culturele veelheid,” stelt Bromham.

Bronnen: Nieuwsblad, Mondiaal Nieuws