7 miljoen voor lezen en schrijven

Minister Van Bijsterveldt trekt 7 miljoen euro uit om laaggeletterden te leren lezen, schrijven en in het Nederlands te communiceren. Vier miljoen gaat naar cursussen, drie miljoen gaat naar scholen en bibliotheken. Er zijn naar schatting 1,5 miljoen laaggeletterden in Nederland. Dit staat in het Actieplan Laaggeletterdheid 2012-2015.