Advies: overheid moet terughoudend communiceren

22-06-2011

De overheid moet in principe niet actief communiceren met burgers over onderwerpen als overlast, verloedering en radicalisering. Als dat al gebeurt, moet het worden overgelaten aan de plaatselijke professionals.
Dit advies is onlangs op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken opgesteld door een groep wetenschappers onder aanvoering van iva Beleidsonderzoek en Advies. Autoriteiten als burgemeesters, wethouders en politiechefs dienen zich zoveel mogelijk te houden aan de basisregel: ‘geen communicatie, tenzij’. Alleen bij schokkende gebeurtenissen en crises (trigger events) moet de overheid zich actiever opstellen. Dan hebben burgers wel behoefte aan het uiten van emoties en aan ‘houvast, aan bekrachtigende of verzekerende signalen’ uit de mond van hooggeplaatste gezagsdragers.
Volgens de onderzoekers is overheidscommunicatie ‘al gauw te veel’. Praten over een probleem maakt de perceptie van dat probleem soms alleen maar groter. Ze geven het bekende voorbeeld uit de criminologie: als mensen ergens veel politieagenten zien, is de eerste reactie ‘Het zal hier wel onveilig zijn’.

Tags: