Communicatie en hersenen

19-06-2011

Een van de meest opmerkelijke vaardigheden van de menselijke soort is ons vermogen tot communiceren. Van alle diersoorten is Homo Sapiens met gemak de beste communicator. Wat is er nu zo bijzonder aan ons brein waardoor dit mogelijk is?
wetenschappers spraken over cognitief neurowetenschappelijk onderzoek naar woordbetekenis, semantische compositie en pragmatische verrijking van zinsbetekenis, textbegrip, en niet-linguistische ingrediënten van communicatieve vaardigheden, waaronder het vermogen over andermans denken na te denken (theory of mind).

Bron>>