Communicatieplein.nl is gestopt

19-06-2011

De Rijksoverheid heeft ervoor gekozen haar in- en externe webcommunicatie te bundelen via Rijksoverheid.nl en Rijksportaal, het rijksbrede intranet. Daarnaast heeft de Rijksoverheid te maken met een flinke krimp in capaciteit. Voor Communicatieplein.nl hebben beide ontwikkelingen gevolgen. De website Communicatieplein.nl is per 1 januari 2011 opgehouden te bestaan als aparte website.

Lees verder

Tags: