Customer Media

Het effect van customer media zit vooral in de duur van en de intensiteit waarmee iemand bezig is geweest met het medium. Als dat lang genoeg is, dan ontstaat er ‘bemindheid’ en 'loyaliteit', hetgeen leidt tot een goede Return on Investment. Met de opkomst van digitale customer magazines zijn de resultaten nog meetbaarder omdat de aangeklikte links te herleiden zijn.

Bron: Het Salon