Afbeelding

Studente werkt op laptop buiten

De Nederlandse taal wordt steeds minder belangrijk op universiteiten

In het hoger onderwijs is de Nederlandse taal steeds meer terrein aan het verliezen. Engels is steeds vaker de hoofdtaal of vakken worden helemaal in die taal gegeven. Deze trend is ook in het Vlaamse hoger onderwijs te zien. Dat constateert de Nederlandse Taalunie op basis van een enquête. 

Uit het onderzoek blijkt dat bijna de helft van de Nederlandssprekende studenten zowel Engels als Nederlands gebruiken tijdens hun studie. Vijftien procent gebruikt alleen maar Engels en bij minder dan één derde gebruikt uitsluitend Nederlands. Deze cijfers gaan alleen over universitaire studies. Over studies aan hogescholen was niet genoeg data. 

Bijna driekwart gebruikt Engels op de universiteit

Deze uitkomsten zijn vergeleken met eenzelfde onderzoek uit 2016. Daaruit bleek dat dat het percentage studenten dat alleen Engels gebruikt bijna zes procentpunt hoger lag dan vijf jaar geleden. Aangezien het percentage in 2016 maar één procent was, is dit een grote stijging. 

Een andere grote stijging: de hoeveelheid vakken die alleen nog in het Engels gegeven wordt. Dit is van tien naar achttien procent gestegen. Dit alles betekent dat 71% van alle studenten aan Nederlandse universiteiten vakken deels of helemaal in het Engels krijgt. In Vlaanderen wordt het Nederlands zelfs meer gebruikt op de universiteit dan in Nederland. Daarvan zegt 43% van de studenten alleen Nederlands te gebruiken tijdens de studie, ten opzichte van 28% in Nederland. 

Engels in het hbo

De onderzoekers hebben deze enquête ook uitgezet in het hbo, maar door het lage aantal aanmeldingen kunnen hier weinig conclusies uit getrokken worden. Voor de volgende meting in 2022 is het de bedoeling dat het hbo uitgebreider wordt onderzocht. 
 

Bron: Science Guide