De verkiezingskrant in gewone taal

15-02-2017

Op 15 maart 2017 vinden de Tweede-Kamerverkiezingen plaats. De partijen roepen iedereen op om te stemmen, maar volgens Stichting Lezen en Schrijven zit er een kink in de kabel. De verkiezingsprogramma’s zouden qua taal onbegrijpelijk zijn voor mensen met leesproblemen of een beperking. Daarom ontwikkelde Stichting Lezen en Schrijven de Verkiezingskrant in gewone taal.

Te lange zinnen en moeilijke woorden

D66 en de Christenunie stelden dit jaar zelf een verkiezingsprogramma op in gewone taal, maar dit geldt volgens Suzanna Vree van Stichting Lezen & Schrijven niet voor de andere partijen. In de verkiezingsprogramma’s van andere partijen stuitte ze regelmatig op lange zinnen en vage termen. Ze raadt partijen aan om zinnen van maximaal tien woorden in hun programma te gebruiken en om moeilijke woorden te vermijden. Ook adviseert ze politieke partijen om, naast hun reguliere verkiezingsprogramma, een verkort programma uit te brengen voor mensen met leesproblemen.

Begrijpelijke verkiezingskrant

Stichting Lezen & Schrijven ontwikkelde de Verkiezingskrant in gewone taal. Deze Verkiezingskrant is te vinden op de website van Stichting Lezen en Schrijven. De stichting heeft de verkiezingskrant opgesteld samen met ProDemos met als doel om mensen op de hoogte te brengen van de verkiezingsprogramma’s in begrijpelijke taal. Er is in de krant informatie te vinden over de Tweede Kamer, over de verschillende partijen, maar ook over bijvoorbeeld hoe mensen kunnen stemmen. Ook ontwikkelde Stichting Lezen & Schrijven een lesbrief en instructiekaarten voor docenten en vrijwilligers, waarmee ze communicatie over de verkiezingen stimuleren. De verkiezingskrant heeft het Keurmerk Gewone Taal gekregen van Stichting Makkelijk Lezen.

Bron:

RTL Nieuws
Stichting Lezen & Schrijven