Afbeelding

Groep studenten die afstuderen

Foto: Pixabay

Eigen taaltoets van Radboud Universiteit moet effect hebben op studieresultaten studenten

Een taaltoets aan het begin van je opleiding? Dit heeft weinig zin volgens hoogleraar Marc van Oostendorp als het Nederlands later in de opleiding geen prioriteit meer is. Van Oostendorp vindt dat docenten op de hogescholen en universiteiten meer aandacht moeten besteden aan het taalniveau van hun leerlingen.

Bij veel hogescholen en universiteiten moeten studenten in hun eerste jaar een Nederlandse taaltoets maken, maar niet bij elke opleiding is deze toets even belangrijk. De één moet deze toets halen om door te kunnen gaan met de opleiding, en de ander kan deze test zonder enig probleem in jaar drie nog een keer maken. 

De Radboud Universiteit in Nijmegen wil weten wat het effect is van haar eigen taaltoets op het taalniveau van haar studenten. Hierbij gaan ze onder andere kijken naar het verband tussen de taalscore en de latere studieresultaten van de studenten. Van Oostendorp gaat zich met het onderzoek van de Radboud Universiteit bezighouden. 

Geen nut zonder vervolg 

“Ik verwacht voorafgaand aan het onderzoek dat een taaltoets voor studenten die later geen vervolg krijgt, weinig zin heeft binnen de opleiding. Studenten zelf vragen zich ook het nut van de toets af. Als de taaltoets immers zo belangrijk is, waarom wordt er na die toets geen aandacht meer aan besteed? Pas aan het einde van de studie, tijdens het maken van de scriptie, klagen docenten dat deze vol staat met taalfouten,” meldt Van Oostendorp aan Josefine van Enk van Profielen.hr. De tijd tussen de eerste taaltoets en de scriptie is minimaal 2,5 jaar, maar vaak meer. Als de scholen het niveau van studenten op peil willen houden, dan moeten ze hier bij elk vak aandacht aan besteden vindt Van Oostendorp. 

In Vlaanderen gebeurt dit al. Hier is elk vak een taalvak en elke docent is tevens een taaldocent. Als het taalniveau van de ingeleverde opdracht niet voldoende is, dan wordt de opdracht ook niet voldoende gerekend. Ook niet bij beta-opleidingen. Je leert hier op de opleiding dus niet alleen de wetenschap, maar ook de taal van de wetenschap. En om de taal van de wetenschap te beheersen, moet je eerst de Nederlandse taal goed beheersen. 

Echter is het niet logisch voor elke opleiding om dit te doen, aangezien een groot gedeelte van de opleidingen in het Engels is. Als dit in Nederland zou worden ingevoerd, zou dit alleen gelden voor de Nederlandstalige opleiding. 

Waarom taallessen?

“Op scholen hebben de docenten nog de kans om iets aan de taalvaardigheid van de student te doen, en ik vind dat ze deze kans moeten grijpen,” meldt Van Oosterdorp aan Van Enk. Van Oosterdorp heeft zelf jarenlang de lessen voorafgaand aan de taaltoets gegeven, en vaak gaat het om dingen die op de basisschool al voorbijkomen, zoals de dt-fouten. Hij denkt dat studenten dit vergeten, omdat hun focus tijdens de studie verschuift naar andere stof. 

Volgens Van Oostendorp zou de beste oplossing zou zijn als de taal beter werd aangeleerd op de basisschool, maar hoogleraren hebben geen invloed op het basisonderwijs. “Docenten in het hoger onderwijs kunnen zich daarom beter richten op het verbeteren van het taalniveau van hun studenten. Want zelfs als je alleen experimenten gaat doen in een lab, dan moet je nog steeds duidelijke aanvragen kunnen schrijven en helder kunnen communiceren met je opdrachtgevers. Goede taalvaardigheden zijn belangrijk, waar je ook aan de slag gaat.” 

Bron: Profielen.hr