Gouden Veer 2011

22-06-2011

De jaarlijkse Schrijfwedstrijd voor de Best Schrijvende Ambtenaar van Nederland 2011 is weer geopend. Tot uiterlijk 3 oktober kunnen ambtenaren, daartoe gemotiveerd en gestimuleerd door hun diensten, teksten inzenden die zij namens een overheidsinstelling eigenhandig zo goed mogelijk hebben toegeschreven op een of meer externe doelgroepen. De teksten mogen op papier of digitaal zijn verspreid. Het mogen brieven aan burgers zijn, reacties op klachten, burgerjaarverslagen, formulieren met toelichtingen, beleidsnota’s, mededelingen over procedures en projecten, etc.

Tekstblad is sponsor van de wedstrijd.

Zie voor de voorwaarden www.deoverheidschrijftstukkenbeter.nl

Tags: