KIVI NIRIA en STIC: een nieuwe vakafdeling?

27-03-2012

Het interimbestuur van STIC (Specialisten in Technische Informatie en Communicatie) heeft de leden van de vereniging voorgesteld STIC voort te zetten als vakafdeling van KIVI NIRIA, de beroepsvereniging van ingenieurs en techniekstudenten.
KIVI NIRIA telt momenteel 23.000 leden. STIC zal zichzelf dan opheffen als zelfstandige vereniging.

Het bestuur zal het voorstel 9 mei op de Algemene Ledenvergadering in stemming brengen. Voorstel is ook om, na een positief besluit, de huidige financiële reserves deels te gebruiken voor een tegemoetkoming in de hogere contributiekosten aan de huidige STIC-leden. Het resterende deel kan dan ter beschikking komen van de nieuwe vakafdeling KIVI NIRIA-STIC.

De ALV van STIC vindt plaats op woensdag 9 mei om 19.00 uur in het KIVI NIRIA-gebouw in Den Haag. Om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen, is het nodig dat ten minste de helft van de leden aanwezig is op de vergadering of bij volmacht een stem uitbrengt.