Afbeelding

Collega's aan het werk achter laptops

Foto: fauxels via Pexels

Kristel Baele neemt handreiking ‘Waarden voor een nieuwe taal’ in ontvangst

Code Diversiteit en Inclusie lanceerde de Handreiking Waarden voor een nieuwe taal. In deze handreiking staan handvatten voor het gesprek over inclusie, toegankelijkheid, gelijkwaardigheid en vrijheid. 

Verbinding met alle groepen

De handreiking is geschreven door politicoloog en theatermaker Mounir Samuel en biedt aanknopingspunten om diversiteit verder te vertalen naar de praktijk. Tijdens een livestream werd de handreiking aangeboden aan Kristel Baele, voorzitter van de Raad voor Cultuur. Baele vertelt: “Taal is een krachtig instrument en kan personen in- of uitsluiten. Deze handreiking roept op tot reflectie en bevat praktische aanbevelingen die organisaties kunnen benutten. Het helpt ze verder op weg om stappen te zetten op het gebied van diversiteit en inclusie en om in verbinding te staan met alle groepen in onze snel veranderde samenleving.”

De Raad voor Cultuur schrijft op de website: “Het nastreven van een gelijkwaardige en toegankelijke cultuursector voor iedereen vraagt om verandering van binnenuit. Taal is hierin het vertrekpunt en de sleutel om deze verandering te bewerkstelligen. Het toepassen van inclusieve, gedekoloniseerde en toegankelijke taal en de doorvoering in communicatie-uitingen is een continu bewustwordingsproces dat aandacht vraagt. Wat organisaties ervoor terugkrijgen, is verbondenheid met de samenleving maar ook betrokkenheid.”

Wil je de livestream terugkijken of de handreiking ‘Waarden voor een nieuwe taal’ lezen? Bekijk het op de website van Code Diversiteit en Inclusie. 

Inclusief schrijven

Wil je meer lezen over inclusief schrijven? De opkomst van de Black Lives Matter-beweging werkt als een katalysator voor meer bewustwording van institutioneel racisme dat zit ingebakken in alle facetten van de samenleving, juist in geschreven teksten. Bewustwording is een goede zaak, maar blijkt in de praktijk niet altijd gemakkelijk toepasbaar. Valt het al niet mee om als tekstschrijver je blinde vlekken te traceren, ook gebrek aan eenduidigheid over het begrip inclusie zit in de weg. In dit artikel uit Tekstblad 4 van 2020 zoekt Marie Baarspul de nuances tussen zwart en wit.