Meewerken aan nieuwe Europese norm gebruikersdocumentatie

08-12-2011

De NEN roept technisch communicatiespecialisten op om mee te doen aan het opstellen van een nieuwe Europese norm voor gebruikersdocumentatie. De Nederlandse standaard NEN 5509 ‘Gebruikershandleidingen: Inhoud, structuur, formulering en presentatie’ is in 1998 gepubliceerd. Deze standaard bevat de eisen voor de informatie, de structuur, de formulering en de presentatie van gebuikersdocumentatie. Inmiddels is er ook een internationale standaard (IEC 62079:200).
De herziening van de Nederlandse standaard zal starten in januari 2012. Naast het inhoudelijk aanpassen van de norm, zijn er ideeën om de toekomstige NEN 5509  voor te dragen als basis voor een Europese norm.

NEN is de afkorting van NEderlandse Norm en de naam van het samenwerkingsverband van het Nederlands Normalisatie-instituut en de Stichting NEC. Belangstellenden kunnen contact opnemen met Mirjam van der Gugten, MSc, secretaris normcommissie Gebruikershandleidingen.

Achtergronden van de oproep


In 1998 the Dutch standard NEN 5509 'User manuals -- Contents, structure, formulation and presentation' has been published. The standard gives minimum requirements for the information content, structure, formulation and presentation of user manuals. Meanwhile the international standard IEC 62079:2001 'Preparations of instructions - Structuring, content and presentation' has been published and in future this standard will be replaced by IEC 82079-1 'Preparation of instructions for use - Structuring, content and presentation - Part 1: General principles and detailed requirements'.

January 2012 we will start to revise the Dutch standard.In the revision we will take into account the risk assessment in relation with the EU Machinery Directive 2006/42/EC. Also new developments as reading manuals on ipads, e-readers and Windows 8 will be taken into account. Also we will make a reference to graphical symbols according to ISO 7010 and ISO 3468. All these aspects are not mentioned in the IEC-standards.

At the moment that the Dutch revised standard has been published, we consider to translate the standard in English to bring it up to European level. The Dutch standard can then maybe used to develop a European standard for writing user manuals, which can be an addition to the current standards.

Background about standardization institutes

Standards are developed at standardization institutes. International standards are developed by ISO and European standards by CEN. National standards are developed at national institutes, e.g. NEN (the Netherlands), DIN (Germany), BSI (UK) and AFNOR (France).