Retorica en metaforen in speeches en preken

Wat is de relatie tussen een preek en een speech? Welke retorische technieken passen dominees en priesters toe en wat kunnen speechschrijvers daarvan leren? Anouk Monté, van de Academie voor Overheidscommunicatie, sprak hierover met vicaris Johan te Velde en voormalig predikant Nico ter Linden. Zij hebben met hun preken deels dezelfde doelen als politici en bestuurders; vermaningen, troost, hoop, en kritiek op onrecht en geweld. Te Velde: 'Beelden in gesproken woord doen iets met mensen. Onze ministers weten dat ook. Maar het gesproken woord blijft toch onvervangbaar.' Ter Linden: 'Gebruik spreektaal, vertel het verhaal in je eigen woorden. Korte zinnen gebruiken helpt, evenals een kolometrische indeling, een indeling in retorische of semantische eenheden. En humor is onontbeerlijk, dat hoort echt in ieder verhaal.'

De brochure kwam tot stand naar aanleiding van de bijeenkomst ‘In den beginne was het Woord’ in oktober 2011. Ter Linden en Te Velde deelden hier hun ervaringen met speechschrijvers van de Rijksoverheid.

De brochure is te lezen bij de Academie voor Overheidscommunicatie (Pdf).