Schrijfwedstrijd 2011 haakt in op heldere teksten bij de overheid

De Schrijfwedstrijd voor Ambtenaren 2011 haakt in op heldere teksten bij de overheid. Het belang van effectieve schriftelijke communicatie van de overheid is actueler dan ooit nu dit jaar universiteiten, bedrijven en overheid het onderzoeksprogramma ‘Begrijpelijke taal’ zijn gestart, ondersteund door het NWO. De Schrijfwedstrijd voor ambtenaren 2011 heeft daarom dit jaar een brede scope: de wedstrijd richt zich op alle overheidscommunicatie. Alle teksten, digitaal of op papier, die vanuit een overheidsorganisatie zijn geschreven voor burgers of bedrijven, kunnen worden ingestuurd.

Tot 17 oktober kunnen ambtenaren meedingen naar de titel ‘Best Schrijvende Ambtenaar van 2011’. De inzendingen mogen brieven zijn aan individuele burgers of groepen, reacties op klachten, formulieren met toelichtingen, voorlichtingsteksten enzovoort. Hiermee wil de Schrijfwedstrijd laten zien dat de overheid 'stukken beter schrijft': een gunstige ontwikkeling.

Het is de zevende keer op rij dat ambtenaren hun schrijfkunst in wedstrijdverband kunnen toetsen. Het deelnameveld is elk jaar verrassend groot en veelzijdig. Een vakjury bepaalt welke deelnemers de beste tekst hebben geschreven. De jury wordt voorgezeten door prof. dr. Carel Jansen, hoogleraar Communicatie- en Informatiewetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Op de wedstrijdsite zijn alle spelregels te vinden.

De finale vindt plaats in het stadhuis van Breda, de gemeente die vorig jaar één van haar medewerkers, Piet de Nijs, zag uitgeroepen tot 'Best schrijvende ambtenaar van 2010'. De finale vindt op 24 november plaats, opgeluisterd met sprekers die de actualiteit van de overheidscommunicatie tegen het licht zullen houden.

De landelijke schrijfwedstrijd voor ambtenaren is een gezamenlijk initiatief van Adecco Group Nederland, Rijksuniversiteit Groningen, Radboud in’to Languages, Schouten & Nelissen, Tekstblad, Universitair Taal- en Communicatiecentrum Nijmegen en Wegener. Doel van de wedstrijd is: blijvende aandacht genereren voor de noodzaak van heldere overheidstaal.

www.deoverheidschrijftstukkenbeter.nl