STIC wordt vakafdeling van KIVI NIRIA

13-06-2012

Op 7 juni is in Bunnik tijdens een Buitengewone Ledenvergadering van STIC - Specialisten in Technische Informatie en Communicatie - besloten de vereniging op te heffen. STIC werd 51 jaar geleden opgericht als vakvereniging voor technisch schrijvers. De vereniging zal opgaan in een nog op te richten vakafdeling van KIVI NIRIA, onder -wederom- de naam Specialisten in Technische Informatie en Communicatie. KIVI NIRIA is de beroepsvereniging van ingenieurs en techniekstudenten en telt momenteel 23.000 leden

De huidige 125 STIC-leden kunnen lid worden van  KIVI NIRIA en de nieuwe vakafdeling. Zij zullen de eerste jaren een tegemoetkoming in de contributiekosten ontvangen vanuit de resterende financiële tegoeden van STIC.