Wat vinden Nederlanders van het gebruik van Engelse termen op de werkvloer?

Samen met je team heb je een meeting om de targets te bespreken, het is een belangrijke briefing. Ja, zo heb je al vier Engelse termen die je waarschijnlijk – bewust of onbewust – vaak gebruikt op de werkvloer. Engelse leenwoorden zijn inmiddels een vast onderdeel geworden van de Nederlandse taal in ons professionele leven. Maar wat vinden Nederlanders hier nu eigenlijk van? Taalplatform Preply ondervroeg meer dan 1.000 medewerkers van verschillende leeftijden, sectoren, afdelingen en niveaus hoe vaak zij Engelse woorden voorbij zien komen, welke dat dan zijn en hoe ze zich hierbij voelen.

Deze termen worden het meest gebruikt

Uit de enquête blijkt dat de Engelse term fulltime het meest wordt gebruikt op de werkvloer, zo zegt 68% van de respondenten. Daarna waren de populairste Engelse woorden meeting (57%), deadline (55%), feedback en teambuilding (beide 53%). Andere woorden die regelmatig voorbijkomen zijn brainstorming, multitasking, back-up, workshop, out of the box en call. Slechts 3% van de respondenten geeft aan dat er bij hen op de werkvloer geen van de populaire Engelse leenwoorden werd gebruikt.

Hoe vaak deze woorden dan voorbijkomen vroeg het taalplatform ook. Gemiddeld wordt er 13 keer per dag een Engels leenwoord gebruikt. Verrassend genoeg lag dit gemiddelde net iets hoger onder de leeftijdsgroep 45 tot 54-jarigen, dan bij jongeren. Zo’n 14 keer, tegenover de 12 Engelse leenwoorden per dag onder de 25-34-jarigen.

In salesberoepen meer Engels dan in de cultuursector

De hoeveelheid Engelse termen die je om je oren krijgt zal ook afhangen van de sector waarin je werkt. In de sales-, media- en marketingsector wordt er veel gecommuniceerd met woorden als deadline en feedback. 21% van de respondenten uit deze sectoren gaf aan dat er tussen de 21 en 25 keer per dag Engelse termen voorbijkomen in hun werkomgeving. Vooral op de salesafdelingen was dit het geval. Bij sectoren als horeca en vrijetijd, kunst en cultuur, en rechten lag het gemiddelde lager. Hier wordt zo’n 11 keer per dag met een Engels woord gecommuniceerd.

Is Engels op de werkvloer gewenst?

Dat het Engels dagelijkse kost is op de werkvloer is wel duidelijk, maar vindt de werkende Nederlander dit vervelend? Daar zijn de meningen over verdeeld. 54% van de ondervraagden vindt het onnodig. Daarin is een duidelijk verschil tussen generaties te zien. 44% van de respondenten van 55 jaar of ouder menen dat we moeten proberen het Nederlandse woord te gebruiken, mits er een vertaling bestaat.

‘Hoewel Engelse leenwoorden van waarde kunnen zijn om meertalige werknemers met elkaar te verbinden, als manier om expertise te tonen, om een grapje te maken en contact te leggen met collega's, kleven er ook nadelen aan’, meent Sylvia Johnson, taalexpert bij Preply. ‘Mensen die deze Engelse termen niet begrijpen, kunnen zich buitengesloten voelen, wat leidt tot bewuste of onbewuste verdeeldheid tussen teams, culturen en demografische groepen. Als je in staat bent om op de werkplek met deze Engelse termen om te gaan en ze in te zetten, kan dit je zelfvertrouwen geven - het vertrouwen om jezelf uit te drukken, humor toe te voegen en actief deel te nemen aan gesprekken, waar dan ook en met wie dan ook.’

Bron: Preply