Tekstblad nummer 4 van 2020

Tekstblad 4 van 2020

Stem wijzer

In verkiezingstijd worden Stemwijzer en Kieskompas veel geraadpleegd. Maar niet iedereen snapt de daarin verwoorde politieke stellingen. Stemhulp-chatbots, schrijven Naomi Kamoen en Christine Liebrecht, kunnen aanvullende informatie geven.
| pagina 12

Creatieve collectie

Boodschappenlijstjes zijn waarschijnlijk de eenvoudigste vormen van geschreven teksten. Tefke van Dijk is een verzamelaar en weet dat je veel kunt ontdekken op een in een boodschappenkarretje verdwaald briefje.
| pagina 22

Ramptoerisme

Hoe maak je de aantallen slachtoffers bij ingrijpende gebeurtenissen inzichtelijk? Simpel: door ze te vergelijken met rampen die iedereen kent. Denk Titanic en 9/11. Infographics maken deze gebeurtenissen begrijpelijk, maar niet altijd even fijnzinnig.
| pagina 25

Voorbij het zwart-witdenken

Ook in geschreven teksten kan onbewust sprake zijn van institutioneel racisme dat zit ingebakken in alle facetten van de samenleving. En al ben je je daar als tekstschrijver van bewust, in de praktijk valt het niet mee de juiste afwegingen te maken. Daarnaast zit gebrek aan eenduidigheid over het begrip inclusie in de weg. Kun je nog met droge ogen ‘Gouden Eeuw’ schrijven? Is nigger een taboewoord of een geuzennaam? Marie Baarspul, zelfstandig kunsthistoricus, tekstschrijver en publieksbemiddelaar, zoekt in haar artikel naar nuances tussen zwart en wit.

| pagina 6

EN VERDER

Kort | pagina 4
Economentaal: krimp, recessie of kolossale schade? – Sarah Gagestein | pagina 11
Wanneer gaan juristen eindelijk begrijpelijk schrijven? – Aleid Bos | pagina 16
Een dag op mijn werkplek – Tim de Hullu | pagina 20
Onderhanden: Daphne van Wassenaar – Jeanine Mies | pagina 28
Tooltips | pagina 30
Boeken | pagina 32
Taal van Tiggeler – Bobbels en babbels | pagina 36