De Caps Lock laten luiden

Per ongeluk de Caps Lock-toets indrukken en zo onbedoeld een lap tekst in hoofdletters produceren. Dat is in Word snel te herstellen door de tekst te selecteren en er met de toetscombinatie ‘Shift F3’ weer kleine letters van te maken. Maar Windows kan je ook een waarschuwingssignaal laten horen wanneer je de Caps Lock-toets, wellicht onbedoeld, activeert. Windows XP In Windows XP kies je in het startmenu voor ‘Instellingen’ > ‘Configuratiescherm’ > ‘Toegankelijkheidsopties’. Zet onder in het scherm een vinkje in het aankruisvak bij ‘Schakeltoetsen gebruiken’ en klik op ‘Ok’. Windows Vista In Windows Vista kies je in het startmenu voor ‘Configuratiescherm’ >  ‘Toegankelijkheidscentrum’ > ‘Het toetsenbord eenvoudiger in het gebruik maken’. Zet een vinkje in het aankruisvak bij ‘Schakeltoetsen gebruiken’ en klik op ‘Opslaan’.

Tags