Documenten delen

Scribd is een gratis programma waarmee je op het web documenten kunt delen met anderen en gemakkelijk je documenten kunt publiceren of opslaan in hun oorspronkelijke vorm en in allerlei bestandsformaten. Met Scribd blijft de oorspronkelijke opmaak behouden zonder dat je blogsoftware hoeft te installeren en te beheren.
Je kunt met Scribd ook eenvoudig grote, opgemaakte documenten in je bestaande blog opnemen zonder dat je deze documenten vooraf hoeft te bewerken. Je kunt aangeven of je de bestanden wilt opslaan voor eigen gebruik, bijvoorbeeld als online back-up.

Een andere mogelijkheid voor gratis online back-uppen is box.net; daar krijg je na het aanmaken van een account 1 GB gratis opslagruimte voor bestanden van maximaal 10 MB.