Muiswijzer en cursor

In Windows kun je de muiswijzer én de cursor trapsgewijs vergroten in het Toegankelijkheidscentrum. Ga naar Starten > Configuratiescherm > Toegankelijkheidscentrum. Klik op ‘Wijzigen hoe de muis werkt’. In het onderdeel Muisaanwijzers kun je de muiswijzer, de cursor en de kleur van beide instellen. Kies je instelling door op het rondje voor de gewenste optie te klikken > Toepassen. Je kunt nu een voorbeeld zien.
Kies ‘Opslaan’ om je keuze te bewaren en het scherm te verlaten.