Verticale tekstselectie

Passages selecteren in Word om ze te bewerken of te verwijderen doe je waarschijnlijk regelmatig. Vaak selecteer je dan tekstdelen mee die je helemaal niet op wílt nemen in die selectie.
Door verticaal te selecteren kun je je selectie op een andere manier bepalen: houd de Alt-toets ingedrukt terwijl je met de muis de tekstdelen sleept. Het linker- of rechterdeel van de regels wordt nu niet meegeselecteerd. Dit is vooral handig bij tekst die in tabellen staat.