Worddocument verkleinen

Bestanden die je in Word maakt kunnen naarmate je ze vaker bewerkt en opslaat steeds groter worden. Oók als je tekst verwijdert kan de bestandsgrootte toenemen. Dit komt doordat Word in het document alle wijzigingen en aanpassingen als meta-informatie bewaart.
Wil je een bestand terugbrengen naar een prettiger grootte, sla het dan op onder een nieuwe naam. De extra gegevens in Word zijn verdwenen en het bestand is kleiner dan voordien.