Afbeelding

felix_van_de_laar.jpg

In de hand hebben

Door: Felix van de Laar

Vraag aan de Rijksoverheid ‘Waarom is de slogan Veilig thuiskomen heb je zelf in de hand zoals-ie is? De boodschap is toch juist dat sommige mensen (kinderen, nietsvermoedende voetgangers en fietsers) niet veilig thuiskomen omdat ANDEREN (automobilisten) zichzelf niet in de hand hebben?’

Antwoord van de Publieksvoorlichter

[…] ‘De campagne van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) richt zich op de automobilist. Met de slogan wil het ministerie automobilisten aanspreken op hun verantwoordelijkheid. Zij zijn in het verkeer verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid en die van andere (kwetsbare) verkeersdeelnemers. Als de automobilist in het filmpje zich houdt aan de maximumsnelheid, kan hij op tijd stoppen voor het verstekende meisje. Ofwel hij heeft het veilig thuiskomen van hemzelf en het meisje zelf in de hand.’ Hier geeft het  ministerie toch wel een aparte draai aan het idee van ‘veiligheid’, in combinatie met het begrip ‘zelf’. Je zou denken dat juist in de stad de automobilist vooral de bedreigende partij is, en niet de bedreigde. Met al dat blik en die airbags om je heen overleef je een ongeluk met een fietser of een voetganger heus wel als je achter het stuur zit – of de ander dat ook doet, is zeer de vraag. Zeker als je ‘maximumsnelheid’ interpreteert als de snelheid die je ergens sowieso mag rijden. Want ook dat woord is inmiddels gecorrumpeerd, en het ministerie gaat in die corruptie vlotjes mee. Ik heb ooit geleerd dat de maximumsnelheid de snelheid is waar je nooit boven mag komen. Of je die snelheid mag rijden, hangt af van de omstandigheden. Bij mist of als er bij vorst nog niet is gestrooid, moet je op de snelweg geen 120 km gaan rijden. Zo zou het ook tussen de oren van elke automobilist (m/v) moeten zitten dat als je een bal op een woonerf (of op straat) ziet rollen, je feitelijke maxiopeenvolgende mumsnelheid is gedaald tot 0 km, en dat die dan niet meer 30 (of 50) km is zodat je ‘nog op tijd kunt stoppen’.

Onwezenlijke voorwendsels

Uit een toelichting op internet richt de campagne zich zelfs specifiek op automobilisten die tien of twintig kilometer te hard rijden op wegen met een maximumsnelheid van 30 of 50 km. Nieuwe vragen rijzen. Vormen die automobilisten een apart slag mensen, die je ook apart op hun verantwoordelijkheid kunt wijzen? En wat is een ‘weg’? Waar je 50 mag, spreken we meestal van ‘straat’. Waar je 30 mag, heet het in verkeersregelnederlands ‘woonerf’. En dan heb ik het nog maar niet over de onwezenlijke voorwendsels waarom volgens IenM de mensen de auto pakken en tien of twintig kilometer te hard gaan rijden: omdat ze nog een struikje witlof in de supermarkt moeten scoren, of omdat ze willen zien wie wie bedriegt in Goede Tijden, Slechte Tijden. Wij onszelf.


Bestel hier eerder verschenen nummers van Tekstblad.