Tekstschrijver zoekt en vindt opdrachtgever (en andersom)

Een digitale marktplaats waar tekstschrijvers en opdrachtgevers elkaar kunnen ontmoeten, en vervolgens tot zaken komen. Sinds een jaar bestaat het in Nederland, met toenemend succes: offerti.nl. Dagelijks sluiten vijf à tien tekstschrijvers zich aan. Een kort profiel.

Stel, je bent tekstschrijver en je zit zonder opdrachten. Of je hebt te weinig werk. Wat doe je dan? Potentiële opdrachtgevers zomaar ‘koud’ opbellen? Dat is lastig. Het werkt ook meestal niet. Hoe zou het zijn als je – tegen een geringe vergoeding – een offerte kon uitbrengen aan een opdrachtgever die op dat moment een interessante schrijfopdracht heeft?

Die mogelijkheid bestaat. En wel via Offerti. nl, een online platform dat vraag en aanbod uit tien verschillende vakgebieden bij elkaar brengt, van secretaressen tot notarissen en van webdesigners tot tekstschrijvers. Het werkt zo: opdrachtgevers plaatsen gratis een opdracht op de website van Offerti. Wie aangesloten is bij Offerti.nl, kan vervolgens binnen 24 uur een offerte uitbrengen.

Een voorbeeld van zo’n opdracht: Ik zoek een tekstschrijver voor het opstellen van een persbericht voor de introductie van een aantal nieuwe producten op de markt in de Benelux. Wij bieden innovatieve producten aan voor het schoonmaken en onderhouden van fietsen.

De tekstschrijver die in deze opdracht geïnteresseerd is (bijvoorbeeld omdat hij een expert is op het gebied van persberichten, of fietsen, of beide) gaat als volgt te werk. Direct in de opdrachtmail klikt hij op een knop Offerte uitbrengen. Daarmee belandt hij op de site van Offerti, waar de opdracht nogmaals verschijnt. Vervolgens vult hij het offerteformulier in, vergezeld van een korte samenvatting van zijn bedrijfsprofiel. De offerte wordt, samen met die van de meedingende collega’s (meestal zijn dat er vijf à tien) aan de opdrachtgever voorgelegd. Zo kan deze een keuze maken, eventueel nadat hij aanvullende vragen heeft gesteld. Bij acceptatie of afwijzing van de offerte krijgt de tekstschrijver automatisch bericht.

Aansluiten bij Offerti kan door op de website een e-mailadres en vakgebied(en) in te vullen. Vanaf dat moment ontvangt de professional regelmatig (vaak zelfs dagelijks) e-mails met nieuwe mogelijke opdrachten. Het ontvangen van die opdrachten is gratis. Pas wie offreert, betaalt een bedrag: €6,– per offerte, exclusief btw. Het is ook mogelijk om een onbeperkt geldig offertetegoed aan te schaffen: 10 offertes kosten dan €49,–, 25 offertes €119,–.

Vragen

De opdrachtgever heeft snel en makkelijk toegang tot een grote groep professionals; de professionals krijgen tegen geringe kosten toegang tot nieuwe opdrachtgevers. Het is even helder als doeltreffend. Maar het roept ook een aantal vragen op. Hoe voorkomt
Offerti.nl bijvoorbeeld dat deze marktplaats een trefpunt wordt voor opdrachtgevers en opdrachtnemers aan de onderkant van de markt? Sommige opdrachten doen het ergste vrezen. Soms vermeldt de opdrachtgever nadrukkelijk dat hij weinig te besteden heeft. De tekstschrijver die zichzelf en zijn uurtarief serieus neemt, riskeert op zo’n marktplaats al gauw dat hij te duur wordt gevonden. In dat geval betekent tien keer een offerte uitbrengen: tien keer aan het kortste eind trekken, dus €49,– kwijt.

Aandacht voor kwaliteit Daan Sanders, managing director van Offerti. nl, zegt desgevraagd tegen Tekstblad dat hij veel aandacht besteedt aan het verzamelen van kwalitatief goede opdrachten. ‘We adverteren, onder meer op Google en op Marktplaats. We doen actief aan online marketing. En we steken er zelf veel energie in. Vaak komen opdrachten summier bij ons binnen. Wij nemen daarom altijd contact op met de opdrachtgevers. We willen zo goed mogelijke opdrachten aanbieden. Zo’n 30 procent plaatsen wij niet, omdat we de opdracht van te lage kwaliteit vinden of omdat opdrachtgevers te weinig willen betalen.’

Maar wat zijn dat eigenlijk voor opdrachtgevers, die op deze manier hun professionals zoeken? Hebben zij geen eigen kanalen, geen ontwikkeld netwerk? Kennen ze beroepsvereniging Tekstnet niet – of kunnen ze die niet via Google vinden? Sanders: ‘Dat weet ik niet. Ons kanaal is voor alle bedrijven handig, al is het wel zo dat wij met name startende, nieuwe bedrijven aan professionals helpen. De onderkant van de markt? Nee hoor. Er zitten ook grote bedrijven tussen. Zij bieden opdrachtnemers de kans om mee te bieden. Wat de tekstschrijvers betreft: er zullen heus wel gelukszoekers bijzitten, maar de meesten zijn serieuze professionals.’

Pikorde

Opmerkelijk is dat de tekstschrijvers onderaan de pikorde bungelen van de professionals voor wie Offerti.nl bemiddelt. Zo betalen trainers €12,– per uitgebrachte offerte, juristen en notarissen zelfs €20,–. Webdesigners, accountants, coaches en mediators betalen €9,–. Met zijn €6,– verkeert de tekstprofessional in eenzaam gezelschap van de vertaler en de secretaresse. (Opdrachtgevers, overigens, betalen niets aan Offerti.nl. Sanders: ‘De ervaring leert dat we 92 procent van de opdrachten niet binnenkrijgen als we geld vragen. Daarom doen we dat niet.’)

Volgens Sanders garandeert de prijs van €6,– per offerte dat beunhazen onder de tekstschrijvers buitenboord blijven. De prijs werpt een drempel op, beweert hij, terwijl omgekeerd opdrachtgevers heus niet alleen naar de laagste prijs kijken. Maar wordt koopjesjagen niet in de hand gewerkt als je iemand laat kiezen uit tien offertes? Sanders: ‘Opdrachtgevers maken een rationele afweging. Ze kunnen aan de hand van het bedrijfsprofiel van de tekstschrijvers de beste prijs-kwaliteitverhouding vaststellen. Wij zetten de offertes ook niet op volgorde van prijs op een rij. Tja, je zult altijd bedrijven hebben die goedkoop uit willen zijn. Maar dat betekent ook een risico.’

Bedrijfsprofielpagina’s

Er is nog iets wat opdrachtgevers stimuleert om voor kwaliteit te kiezen, zegt Sanders: de referenties. Als een opdracht is uitgevoerd, kan de opdrachtgever de professional een beoordeling geven. Door deze referenties krijgen andere opdrachtgevers een beeld van diens kwaliteit. De referenties komen op de bedrijfsprofielpagina. Een professional kan zelf kiezen of hij ze wil tonen of afschermen. Om misbruik te voorkomen, moet de schrijver van de referentie ook zijn naam en bedrijfsnaam invullen. Daarmee wordt ondervangen dat professionals familie of vrienden inschakelen om lovende commentaren op de site te zetten. Sanders erkent dat dit systeem niet helemaal waterdicht is. ‘Als je vals wilt spelen, kan dat altijd, helaas.’

Eén ding doet Offerti.nl niet: zich mengen op de markt van de aangesloten professionals. Sanders: ‘Wij maken het mogelijk dat vragers en aanbieders elkaar vinden. We verdienen alleen aan het samenbrengen van deze partijen.’ Het initiatief heeft de oprichters intussen geen windeieren gelegd. Sinds de oprichting in augustus 2009 zijn ruim 3800 opdrachten geplaatst in zes verschillende branchegebieden. De prognose voor 2010 is achtduizend opdrachten in tien branchegebieden. De offertes worden inmiddels uitgebracht door ruim negenduizend professionals (accountants, coaches, juristen, mediators, notarissen, secretaresses, tekstschrijvers, trainers, vertalers en webdesigners), waaronder ruim 1500 tekstschrijvers.

En de groei zit erin. Dagelijks komen er zo’n vijftig tot honderd professionals bij, waaronder vijf à tien tekstschrijvers. Offerti.nl schrijft het succes toe aan veranderende behoeftes in de markt. Vijf jaar geleden zochten ondernemers nog in de Gouden Gids naar een bedrijf, inmiddels zoeken de meeste bedrijven via internet. En nog belangrijker: de manier waarop aanbieders en vragers elkaar vinden, verandert. De trend naar het zogeheten omgekeerde zoekproces (zoeker plaatst opdracht en wordt benaderd door aanbieders) is al sinds 2008 een succes in Duitsland en Amerika. Het begint nu dus ook in Nederland aan te slaan, getuige ook een iets ouder initiatief als Freelance.nl, en het in september begonnen Journalist.nl, een digitale marktplaats voor freelance journalisten. ■

Voor meer informatie, zie www.offerti.nl

Wil je een los nummer van Tekstblad nabestellen? Dat kan op deze pagina. Liever direct een abonnement? Dat kan hier

Dit artikel verscheen eerder in Tekstblad nummer 4 van 2010