De relatie tussen metaforen en stress onder werknemers

17-02-2017

Metaforen stress werknemersZouden metaforen kunnen leiden tot minder stress onder werknemers? Baardman suggereerde dat het weleens een positief effect zou kunnen hebben als werkgevers in een beoordelingsgesprek metaforen gebruiken. Dit zou leiden tot minder stress en burn-out onder werknemers. Bram Menco vroeg zichzelf af “Werkt dat echt?” en zette een experiment op.

Experiment

Menco deed onderzoek naar het effect van metaforen tijdens een beoordelingsgesprek op werknemers. Hij liet daarvoor 65 proefpersonen kijken naar een video van een beoordelingsgesprek. De helft van de proefpersonen kreeg een gesprek met metaforen te zien, terwijl de andere helft een gesprek zonder metaforen bekeek. Zowel voor als na het bekijken van de video’s vulden de proefpersonen een vragenlijst in met vragen over stress, bevlogenheid, burn-out en cognitieve prestaties. Ook werden hun hartslag en huidgeleiding gemeten.

Onverwachte uitkomst

Het onderzoek liet niet zien dat metaforen een positief effect hebben op burn-out en dat metaforen stress onder werknemers verminderen. Dat spreekt de suggestie van Baardman dus tegen. Wel vond Menco in zijn onderzoek dat de proefpersonen die het gesprek met metaforen bekeken, een hogere hartslag hadden. Zij hadden namelijk zes hartslagen meer per minuut. Ook hadden proefpersonen die het gesprek met metaforen zagen, een lager gevoel van competentie. Een proefpersoon denkt na een beoordelingsgesprek zonder metaforen beter iets te kunnen bijdragen aan het bedrijf dan na een gesprek met metaforen.

Mogelijke verklaring

De stijging van de hartslag na een gesprek met metaforen spreekt het idee tegen dat metaforen een stressverlagend effect zouden hebben op een werknemer. Een mogelijke verklaring voor deze bevinding is dat mensen verschillende copingsstrategieën hebben, oftewel dat mensen op verschillende manieren met stress omgaan. Het effect zou dan wellicht aan persoonlijke kenmerken te wijten zijn in plaats van aan de metaforen. Een andere verklaring is de onderzoeksopzet. Het betrof namelijk experimenteel onderzoek in een kleine ruimte. Wellicht zou vervolgonderzoek definitief uitsluitsel kunnen geven.

Bron

Bram Menco behaalde zijn diploma aan de Radbout Universiteit Nijmegen voor de master Communicatie & Beïnvloeding. Zijn scriptie is hier te vinden.